PDA

View Full Version : add trong VBB4.0 beta 5 sao chả đc vậy mọi ngườidongchirua
21 December 2009, 06:09 AM
adv sẵn có trong admin cp VBB4.0 beta 5 lấy từ 4rum nhà mình sao chả đc vậy mọi người. nhấn vào thì nó chả hiện ra gì mà con làm đứng cái admincp:x_x:

congchi1
21 December 2009, 06:21 AM
hỏi không rõ ràng, post sai chỗ, thùng rác thẳng tiến :-h