PDA

View Full Version : HELP Lỗi Banner trên IE8tung0921
18 April 2010, 10:58 AM
KHông biết cái diễn đàn của em bị vấn đề gì
vào bằng Firfox và các trình duyệt khác không sao nhưng khi vào bằng IE8 thì có đến 2 banner
http://c.upanh.com/upload/5/260/CS0.9415114_1_1.bmp

Giúp em với nha anh chị