PDA

View Full Version : HELP Sau khi em cài bản VBB 5 nulled thì nó bị lỗi csstrongphamdn
1 December 2018, 09:39 AM
Em cài xong thì nó bị lỗi như hình có anh nào biết cách sửa giúp em với!
Link xem hình (https://drive.google.com/file/d/1z6UGP4PeyWAsZFi_jGUSBdnwY6I2_LXP/)

boykatty
13 December 2018, 03:32 PM
Em cài xong thì nó bị lỗi như hình có anh nào biết cách sửa giúp em với!
Link xem hình (https://drive.google.com/file/d/1z6UGP4PeyWAsZFi_jGUSBdnwY6I2_LXP/)
đính kèm ảnh không xem được nhé, google drive không cho quyền truy cập.

bangchiutv
20 December 2018, 02:10 PM
Đơn giản mà!

nguyenlong88
12 April 2019, 03:48 PM
Bạn ib mình xem cho nhé