Chào mừng bạn đến vói vietvbb.vn. Hãy Đăng nhập hoặc Đăng Ký để tham gia thảo luận tại diễn đàn.Smilies

Explanation

'Smilies' are small graphical images that can be used to convey an emotion or feeling. If you have used email or internet chat, you are likely familiar with the smilie concept. Certain standard strings are automatically converted into smilies. Try twisting your head on one side if you do not 'get' smilies; using a bit of imagination should reveal a face of some description.

If you want to disable smilies in a post that you make, you can select the 'Disable Smilies' option when posting. This is particularly useful if you are posting program code and you do not want ;) converted to a smilie face!

Smilie List

What to Type
Resulting Graphic
Meaning
 • Skype
 • (shake)
  Shake
  Shake
 • 8-)
  Cool
  Cool
 • (e)
  Mail
  Mail
 • s|-)
  Sleepy
  Sleepy
 • (cafe)
  Coffee
  Coffee
 • (drink)
  Drink
  Drink
 • x(
  Angry
  Angry
 • (smoke)
  Smoke
  Smoke
 • (call)
  Call
  Call
 • (tmi)
  Tmi
  Tmi
 • (clap)
  Clapping
  Clapping
 • s:)
  Happy
  Happy
 • :-)
  Smile
  Smile
 • (hshake)
  Handshake
  Handshake
 • :*
  Kiss
  Kiss
 • (music)
  Music
  Music
 • (muscle)
  Muscle
  Muscle
 • |-()
  Yawn
  Yawn
 • (fuk)
  Middlefinger
  Middlefinger
 • B-|
  Nerd
  Nerd
 • (fubar)
  Fubar
  Fubar
 • (bear)
  Bear
  Bear
 • (bow)
  Bow
  Bow
 • (emo)
  Emo
  Emo
 • ;(
  Crying
  Crying
 • (rain)
  Rain
  Rain
 • (inlove)
  Inlove
  Inlove
 • (cash)
  Cash
  Cash
 • (ninja)
  Ninja
  Ninja
 • (party)
  Party
  Party
 • (rock)
  Rock
  Rock
 • (angel)
  Angel
  Angel
 • :-P
  Emoticon 0110 Tongueout
  Emoticon 0110 Tongueout
 • (nod)
  Nod
  Nod
 • :-D
  Bigsmile
  Bigsmile
 • (u)
  Brokenheart
  Brokenheart
 • :^)
  Wondering
  Wondering
 • (phone)
  Phone
  Phone
 • (beer)
  Beer
  Beer
 • (doh)
  Doh
  Doh
 • (drunk)
  Drunk
  Drunk
 • (hi)
  Hi
  Hi
 • (swear)
  Swear
  Swear
 • (chuckle)
  Giggle
  Giggle
 • (whew)
  Whew
  Whew
 • (n)
  No
  No
 • :-|
  Speechless
  Speechless
 • (time)
  Time
  Time
 • (talk)
  Talking
  Talking
 • (mooning)
  Mooning
  Mooning
 • (mm)
  Mmm
  Mmm
 • (bug)
  Bug
  Bug
 • (wait)
  Wait
  Wait
 • (think)
  Thinking
  Thinking
 • (punch)
  Punch
  Punch
 • ;-(
  Wink
  Wink
 • (f)
  Flower
  Flower
 • |-(
  Dull
  Dull
 • (pizza)
  Pizza
  Pizza
 • (dance)
  Dance
  Dance
 • (wasntme)
  Itwasntme
  Itwasntme
 • (toivo)
  Toivo
  Toivo
 • (devil)
  Devil
  Devil
 • (heidy)
  Heidy
  Heidy
 • (smirk)
  Smirk
  Smirk
 • :-(
  Sadsmile
  Sadsmile
 • (ss)
  Skype
  Skype
 • s:">
  Blush
  Blush
 • (movie)
  Movie
  Movie
 • (cake)
  Cake
  Cake
 • s:-s
  Puke
  Puke
 • (bandit)
  Bandit
  Bandit
 • :X
  Lipssealed
  Lipssealed
 • (poolparty)
  Poolparty
  Poolparty
 • (makeup)
  Makeup
  Makeup
 • (rofl)
  Rofl
  Rofl
 • (y)
  Yes
  Yes
 • (sweat)
  Sweating
  Sweating
 • (sun)
  Sun
  Sun
 • (grin)
  Evilgrin
  Evilgrin
 • (star)
  Star
  Star
 • :S
  Worried
  Worried
 • (hband)
  Headbang
  Headbang
 • (envy)
  Envy
  Envy
 • (H)
  Emoticon 0152 Heart
  Emoticon 0152 Heart
 • Yahoo Smilies
 • :-bd
  thumbs up
  thumbs up
 • :>
  smug
  smug
 • :)>-
  peace sigh
  peace sigh
 • o:-)
  angel
  angel
 • (%)
  yin yang
  yin yang
 • [-(
  not talking
  not talking
 • :-h
  wave
  wave
 • :-ss
  nailbiting
  nailbiting
 • 3:O
  cow
  cow
 • >:D<
  big hug
  big hug
 • *-:)
  idea
  idea
 • \m/
  rock on!
  rock on!
 • [..]
  transformer*
  transformer*
 • [-O<
  praying
  praying
 • :((
  crying
  crying
 • o->
  hiro
  hiro
 • L-)
  loser
  loser
 • :)]
  on the phone
  on the phone
 • :-?
  thinking
  thinking
 • :o3
  puppy dog eyes
  puppy dog eyes
 • >:P
  phbbbbt
  phbbbbt
 • ;)
  winking
  winking
 • **==
  flag
  flag
 • =((
  broken heart
  broken heart
 • :ar!
  pirate*
  pirate*
 • :-s
  worried
  worried
 • \D/
  dancing
  dancing
 • :sure:
  Sure
  Sure
 • =;
  talk to hand
  talk to hand
 • ^:)^
  not worthy
  not worthy
 • 8-}
  silly
  silly
 • 8->
  daydreaming
  daydreaming
 • :^o
  liar
  liar
 • ~:>
  chicken
  chicken
 • :x
  love struck
  love struck
 • =:)
  bug
  bug
 • :p
  P
  P
 • :-q
  thumbs down
  thumbs down
 • \:D/
  dancing
  dancing
 • x-(
  angry
  angry
 • b-(
  feeling beat up
  feeling beat up
 • =))
  ROFL
  ROFL
 • /:)
  raise eyebrow
  raise eyebrow
 • o-+
  april
  april
 • :-$
  don't tel anyone
  don't tel anyone
 • ~X(
  at wits' end
  at wits' end
 • =D>
  applause
  applause
 • :@)
  pig
  pig
 • ;;)
  batting eyelashes
  batting eyelashes
 • ~o)
  coffee
  coffee
 • :">
  blushing
  blushing
 • :bz
  Bee
  Bee
 • :-L
  frustrated
  frustrated
 • $-)
  Tiền
  Tiền
 • >:)
  devil
  devil
 • ;))
  hee hee
  hee hee
 • :|
  22
  22
 • 8-|
  rolling eyes
  rolling eyes
 • (*)
  star
  star
 • =P~
  drooling
  drooling
 • %-(
  not listening
  not listening
 • :-<
  sigh
  sigh
 • :(
  sad
  sad
 • %%-
  good luck
  good luck
 • :-*
  kiss
  kiss
 • ^#(^
  it wasn't me
  it wasn't me
 • b-)
  cool
  cool
 • [-X
  shame on you
  shame on you
 • (:|
  Ngáp
  Ngáp
 • :-B
  nerd
  nerd
 • :-@
  chatterbox
  chatterbox
 • :o)
  clown
  clown
 • :-t
  time out
  time out
 • @-)
  hypnotized
  hypnotized
 • :(|)
  monkey
  monkey
 • :-/
  confused
  confused
 • 8-x
  skull
  skull
 • :!!
  hurry up!
  hurry up!
 • :><:
  Hehe
  Hehe
 • :-o
  surprise
  surprise
 • :-"
  whistling
  whistling
 • :))
  laughing
  laughing
 • o=>
  billy
  billy
 • :-&
  sick
  sick
 • :-c
  call me
  call me
 • #-o
  d'oh
  d'oh
 • <):)
  cowboy
  cowboy
 • :D
  big green
  big green
 • (~~)
  pumpkin
  pumpkin
 • :x_x:
  I don't want to see
  I don't want to see
 • #:-s
  whew!
  whew!
 • >:/
  bring it on
  bring it on
 • |-)
  sleepy
  sleepy
 • :)
  Happy
  Happy
 • :-j
  oh go on
  oh go on
 • <:-P
  party
  party
 • :-??
  i dont know
  i dont know
 • :-w
  waiting
  waiting
 • =)
  Haha
  Haha
 • @};-
  rose
  rose
 • :P
  tongue
  tongue
 • >-)
  alien
  alien
 • QQ
 • (loqua)
  Đang lo sốt vó nè
  Đang lo sốt vó nè
 • (nghi)
  Nghi lắm à nha
  Nghi lắm à nha
 • (eye)
  Chuẩn bị lừa tình nè
  Chuẩn bị lừa tình nè
 • (tutin)
  Rất tự tin
  Rất tự tin
 • (dao)
  Có máu rồi thấy không?
  Có máu rồi thấy không?
 • (soqua)
  Sợ quá
  Sợ quá
 • (kaffee)
  Làm tách Cà phê đã
  Làm tách Cà phê đã
 • (ho)
  Ối, bị hố nặng rồi
  Ối, bị hố nặng rồi
 • (votim)
  Tan nát lòng tôi
  Tan nát lòng tôi
 • (sad)
  Đang buồn
  Đang buồn
 • (bb)
  Bye Bye
  Bye Bye
 • (luatinh)
  Rất chi là lừa tình
  Rất chi là lừa tình
 • (kogion)
  Không giỡn à nha
  Không giỡn à nha
 • (buon)
  Buồn vô đối
  Buồn vô đối
 • (hammo)
  Hâm mộ quá
  Hâm mộ quá
 • (andon)
  Coi chừng ăn đòn
  Coi chừng ăn đòn
 • (oc)
  Ọc, muốn bệnh luôn
  Ọc, muốn bệnh luôn
 • (buonngu)
  Buồn ngủ quá
  Buồn ngủ quá
 • (suong)
  Sung sướng
  Sung sướng
 • (ngau)
  Rất là ngầu
  Rất là ngầu
 • (tuhieu)
  he he, tự hiểu đi nghen
  he he, tự hiểu đi nghen
 • (hun)
  Cho hun cái nha
  Cho hun cái nha
 • (love)
  Đang yêu
  Đang yêu
 • (come)
  Lại đây!!!
  Lại đây!!!
 • (kx)
  Khó xử quá
  Khó xử quá
 • (good1)
  Good
  Good
 • (@)
  Chống mặt luôn
  Chống mặt luôn
 • (h)
  heart
  heart
 • (v)
  048
  048
 • (vodoi)
  Hận đời vô đối
  Hận đời vô đối
 • (oh)
  Ngạc nhiên lắm đó
  Ngạc nhiên lắm đó
 • (beat)
  Ăn đấm không?
  Ăn đấm không?
 • (xinh)
  Xinh tươi quá
  Xinh tươi quá
 • (ngaytho)
  Ngây thơ vô số tội
  Ngây thơ vô số tội
 • (leuleu)
  Bêu lêu bêu lêu
  Bêu lêu bêu lêu
 • (tuc)
  Tức quá đi
  Tức quá đi
 • (suyt)
  Suỵt !!!!
  Suỵt !!!!
 • (qt)
  Ta thề quyết tâm
  Ta thề quyết tâm
 • (ngap)
  Mệt lắm rồi
  Mệt lắm rồi
 • (!)
  Vụ gì nữa đây
  Vụ gì nữa đây
 • (uhm)
  Hiểu rồi!
  Hiểu rồi!
 • (tucqua)
  Tức quá, tức quá...
  Tức quá, tức quá...
 • (bad)
  Tệ quá đi
  Tệ quá đi
 • (them)
  thèm quá đi...
  thèm quá đi...
 • (zodich)
  Ta là zô địch
  Ta là zô địch
 • (lolang)
  Lo lắng
  Lo lắng
 • (khoc)
  Muốn khóc
  Muốn khóc
 • (sorry)
  Xin lỗi nha
  Xin lỗi nha
 • (happy)
  Đang rất là hạnh phúc
  Đang rất là hạnh phúc
 • (ok)
  Ok baby
  Ok baby
 • (cry)
  Đang khóc
  Đang khóc
 • (zzz)
  Đang ngủ
  Đang ngủ
 • (kiss)
  Tặng cho một nụ hôn
  Tặng cho một nụ hôn
 • (bt)
  Bắt tay làm quen phát
  Bắt tay làm quen phát
 • (botay)
  Bó tay rồi
  Bó tay rồi
 • (never)
  Không bao giờ
  Không bao giờ
 • (cool)
  Quá chảnh, quá bảnh
  Quá chảnh, quá bảnh
 • (domat)
  Đỏ mặt rồi
  Đỏ mặt rồi
 • (gian)
  Giận
  Giận
 • (khodai)
  Em khờ dại lắm
  Em khờ dại lắm
 • (battay)
  Bắt tay
  Bắt tay
 • (ha)
  Zui quá xá
  Zui quá xá
 • (khotin)
  Không thể tin nổi
  Không thể tin nổi
 • (vt)
  Em vô tội mà
  Em vô tội mà
 • (han)
  Tao hận mày lắm
  Tao hận mày lắm
 • (he)
  Buồn cười
  Buồn cười
 • (bucminh)
  Bực mình rồi nha
  Bực mình rồi nha
 • (good)
  Nhất rồi đó
  Nhất rồi đó
 • (bucboi)
  Bực bội lắm rồi đó
  Bực bội lắm rồi đó
 • Baby Soldier Smilies
 • :hutthuoc:
  Làm điếu thuốc cái đã
  Làm điếu thuốc cái đã
 • :quadam:
  Nhận quả đấm nè...
  Nhận quả đấm nè...
 • :nungma:
  Thương nha, thương nha...
  Thương nha, thương nha...
 • :buonngu:
  Buồn ngủ quá
  Buồn ngủ quá
 • :anva:
  Bắt đền đấy...
  Bắt đền đấy...
 • :chemgio:
  Chém gió kinh quá
  Chém gió kinh quá
 • :banchiu:
  bằn chíu, bằn chíu, bằn bằn bằn
  bằn chíu, bằn chíu, bằn bằn bằn
 • :nguoidoi:
  Hô biến, he he he
  Hô biến, he he he
 • :dungroi:
  Ừ nhỉ
  Ừ nhỉ
 • :tungxen:
  Tùng Tùng Xèn Xèn Tùng Tùng Xèn
  Tùng Tùng Xèn Xèn Tùng Tùng Xèn
 • :nghenhac:
  Nhạc hay quá...
  Nhạc hay quá...
 • :camlanh:
  Bức xúc quá
  Bức xúc quá
 • :say:
  Xỉn thấy bà rồi
  Xỉn thấy bà rồi
 • :quaytrai:
  quay sang trái, quay sang phải
  quay sang trái, quay sang phải
 • :kao:
  KAO
  KAO
 • :tam:
  Tắm phát cái đã
  Tắm phát cái đã
 • :nhay:
  Nhảy múa nào
  Nhảy múa nào
 • :choang:
  Choáng
  Choáng
 • :kf:
  kungfu
  kungfu
 • :matdao:
  Ánh mắt hình con dao
  Ánh mắt hình con dao
 • :nghen:
  Nghẹn rồi... ực ực
  Nghẹn rồi... ực ực
 • :chetne:
  Chết nè
  Chết nè
 • :suynghi:
  Suy nghỉ cái nào!
  Suy nghỉ cái nào!
 • :chem:
  Chém chết giờ
  Chém chết giờ
 • :nguamui:
  Ngứa quá
  Ngứa quá
 • :thien:
  Thiến
  Thiến
 • :macco:
  Mắc cở quá đi
  Mắc cở quá đi
 • :boc:
  bóc...he he he
  bóc...he he he
 • :thoiqua:
  Có mùi lạ...
  Có mùi lạ...
 • :mohoi:
  Toát mồ hôi...
  Toát mồ hôi...
 • :no:
  Không bao giờ
  Không bao giờ
 • :bibo:
  Là lá la, là lá la
  Là lá la, là lá la
 • :caigi:
  Nói cái gì?
  Nói cái gì?
 • :giet:
  Bắn chết hết giờ
  Bắn chết hết giờ
 • :dideu:
  Đi đều
  Đi đều
 • :thaphuong:
  Lạy hồn
  Lạy hồn
 • :min:
  Tạm biệt nhé....BÙM
  Tạm biệt nhé....BÙM
 • :rungrung:
  Thật là xúc động
  Thật là xúc động
 • :laycu:
  Xin cụ
  Xin cụ
 • :manhap:
  Tức quá đi
  Tức quá đi
 • :nhen:
  Nhền nhện kìa
  Nhền nhện kìa
 • :bannhau:
  Mày hả bưởi... ha ha ha
  Mày hả bưởi... ha ha ha
 • :cuoito:
  Mắc cười quá, khà khà khà
  Mắc cười quá, khà khà khà
 • :leuleu:
  Blêu Blêu Blêu
  Blêu Blêu Blêu
 • :meoi:
  Mẹ ơi
  Mẹ ơi
 • :khocto:
  tức quá mẹ ơi....hu hu hu
  tức quá mẹ ơi....hu hu hu
 • :chot:
  Chọt chọt
  Chọt chọt
 • :wow:
  wow
  wow
 • :nanni:
  Năn nỉ mà, làm ơn đi.
  Năn nỉ mà, làm ơn đi.
 • :themqua:
  thèm quá đi...
  thèm quá đi...
 • :ancom:
  Ăn cơm cái đã, đói quá.
  Ăn cơm cái đã, đói quá.
 • :sung:
  Có sợ không?
  Có sợ không?
 • :rong:
  Rống xập nhà luôn
  Rống xập nhà luôn
 • :nong:
  Thật là bức xúc quá đi
  Thật là bức xúc quá đi
 • :covu:
  Cố lên, cố lên, cố lên
  Cố lên, cố lên, cố lên
 • :ma:
  Ma đây
  Ma đây
 • :chimbay:
  chim bay
  chim bay
 • Onion Smilies
 • :boirimui:
  Boi ri mui
  Boi ri mui
 • :quaijday:
  Cai quai gi day
  Cai quai gi day
 • :thahoi:
  Tha Hoi
  Tha Hoi
 • :tienday:
  Tien day ne
  Tien day ne
 • :oitinhyeu:
  Oi tinh yeu
  Oi tinh yeu
 • :xinma:
  Xin ma
  Xin ma
 • :dapchitne:
  Dap chit ne
  Dap chit ne
 • :quantu:
  Quan Tu
  Quan Tu
 • :huhuhuhu:
  HuHuHu
  HuHuHu
 • :thoimien:
  Thoi Mien
  Thoi Mien
 • :grugru:
  Gru Gru
  Gru Gru
 • :coaiko:
  Co ai khong
  Co ai khong
 • :uotnhuchuot:
  Uot nhu chuot
  Uot nhu chuot
 • :aovai:
  Ao Ghia
  Ao Ghia
 • :chopchop:
  Chop Chop
  Chop Chop
 • :muijvay:
  Mui j vay
  Mui j vay
 • :khakha:
  HaHaHaHa
  HaHaHaHa
 • :phedo:
  Phe Do
  Phe Do
 • :soquaco:
  So qua co
  So qua co
 • :0dau:
  Khong dau
  Khong dau
 • :chetdi:
  Chet Di
  Chet Di
 • :chimluon:
  Chim Luon
  Chim Luon
 • :uynhuynh:
  Sam Chom Uynh Uynh
  Sam Chom Uynh Uynh
 • :venhtoc:
  Venh toc
  Venh toc
 • :thevang:
  The Vang
  The Vang
 • :cuoideu:
  Cuoi Deu
  Cuoi Deu
 • :nammo:
  Nam Mo A Di Da Phat
  Nam Mo A Di Da Phat
 • :yeutheco:
  Yeu The Co
  Yeu The Co
 • :lacdau:
  Lac Dau
  Lac Dau
 • :jdayta:
  J day ta
  J day ta
 • :laimoto:
  Lai mo to
  Lai mo to
 • :wtf3:
  What the F
  What the F
 • :nguongruinha:
  Dung noi to nguong nha
  Dung noi to nguong nha
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :choioi:
  Choi oi
  Choi oi
 • :taon:
  Ta on Bac
  Ta on Bac
 • :nguday:
  Ngu dey
  Ngu dey
 • :nonggheta:
  Nong ghe ta
  Nong ghe ta
 • :huhon:
  Hu hon
  Hu hon
 • :llll:
  Loa Loa Loa Loa
  Loa Loa Loa Loa
 • :khocroi:
  Khoc roi
  Khoc roi
 • :antrom:
  Ăn trộm
  Ăn trộm
 • :tinhsao:
  Tinh Sao Day Ta
  Tinh Sao Day Ta
 • :mucmaan:
  Muc ma an
  Muc ma an
 • :sao:
  Sao
  Sao
 • :mylove:
  My Love
  My Love
 • :antenne:
  Antenne
  Antenne
 • :tambon:
  Tam Bon
  Tam Bon
 • :coqua:
  Moi co qua
  Moi co qua
 • :choiqua:
  Choi qua
  Choi qua
 • :wtf4:
  WTF
  WTF
 • :doion:
  Doi On
  Doi On
 • :soqua:
  So Qua
  So Qua
 • :stressoi:
  Stress oi
  Stress oi
 • :buon1:
  1 minh buon
  1 minh buon
 • :tat:
  Tát
  Tát
 • :kochiudau:
  U chiu dau nha
  U chiu dau nha
 • :maoi:
  Ma oi ghe qua
  Ma oi ghe qua
 • :dethuongqua:
  De thuong ghia
  De thuong ghia
 • :dobanhne:
  Do banh ne
  Do banh ne
 • :chunhulon:
  Chu nhu lon
  Chu nhu lon
 • :xemtaday:
  Xem ta day
  Xem ta day
 • :imdead:
  Im Dead
  Im Dead
 • :aoi:
  A oi
  A oi
 • :laclaclac:
  Lac Lu Cai Dau
  Lac Lu Cai Dau
 • :di ma:
  Di Ma
  Di Ma
 • :khoechua:
  Xem ta khoe chua
  Xem ta khoe chua
 • :xaoxac:
  Xao xac
  Xao xac
 • :laumohoi:
  Lau Mo Hoi
  Lau Mo Hoi
 • :uongncda:
  Uong nc da
  Uong nc da
 • :nguongoi:
  Nguong oi
  Nguong oi
 • :huytsao:
  Huyt Sao
  Huyt Sao
 • :luotqua:
  Luot qua
  Luot qua
 • :xayda:
  Xay Da
  Xay Da
 • :phincmui:
  Phi Nc Mui
  Phi Nc Mui
 • :pipi:
  PP
  PP
 • :choangluon:
  Choang luon
  Choang luon
 • :woputung:
  Wo pu tung
  Wo pu tung
 • :mohoiqua:
  Mo Hoi Dam Dia
  Mo Hoi Dam Dia
 • :tau:
  Tau
  Tau
 • :eee:
  E e e
  E e e
 • :tamhoasen:
  Tam hoa sen
  Tam hoa sen
 • :ngugat:
  Ngu gat den noi roi
  Ngu gat den noi roi
 • :choangluon:
  Choang
  Choang
 • :xuy:
  Xuy Xuy
  Xuy Xuy
 • :sutne:
  Sut ne
  Sut ne
 • :vuthet:
  Vut Het
  Vut Het
 • :maynha:
  A may nha
  A may nha
 • :lacludau:
  Lac lu cai dau
  Lac lu cai dau
 • :xanh le:
  Xanh Le
  Xanh Le
 • :sanglen:
  Mat Sang
  Mat Sang
 • :tungtang:
  Tung Tang
  Tung Tang
 • :teday:
  Te day
  Te day
 • :chemgio2:
  Chem Gio Vai Dai
  Chem Gio Vai Dai
 • :nhaycang:
  Nhảy cẫng lên
  Nhảy cẫng lên
 • :thedo:
  The Do
  The Do
 • :xoayvong:
  Xoay Vong
  Xoay Vong
 • :ngay:
  Ngay
  Ngay
 • :chetvoita:
  Chet voi ta
  Chet voi ta
 • :bebong:
  Oi thien than be bong
  Oi thien than be bong
 • :baiphuc:
  Bai Phuc
  Bai Phuc
 • :uckochiudc:
  Uc Ko chiu dc
  Uc Ko chiu dc
 • :baibai:
  Bai Bai
  Bai Bai
 • :nhaynhay:
  Nhay Nhay
  Nhay Nhay
 • :leuleu:
  Leu Leu
  Leu Leu
 • Misc Smilies
 • :nguqua:
  Punishkh2
  Punishkh2
 • :rules2:
  Rules2
  Rules2
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • ;))2
  Hehe
  Hehe
 • :verycraz:
  Verycraz
  Verycraz
 • :p3:
  P3
  P3
 • #:-Sxmas
  18
  18
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :shit1:
  Shit1
  Shit1
 • :insane:
  Insane
  Insane
 • ;;)2
  Witch
  Witch
 • :wiggle:
  Wiggle
  Wiggle
 • :pioneer:
  Pioneer
  Pioneer
 • :tucqua:
  Tức Quá
  Tức Quá
 • :fuyou_1:
  Fuyou 1
  Fuyou 1
 • :danhdit:
  Smackbottom222
  Smackbottom222
 • :kissing2:
  Kissing2
  Kissing2
 • :yay:
  Yay
  Yay
 • :protest:
  Protest
  Protest
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :starwars:
  Starwars
  Starwars
 • <(")
  Penguin
  Penguin
 • :lol2:
  Lol2
  Lol2
 • :batchuoc:
  Bắt chước
  Bắt chước
 • :zzz2:
  Zzz2
  Zzz2
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :smilie1:
  Smilie1
  Smilie1
 • :tears:
  Tears
  Tears
 • :nerves:
  Nerves
  Nerves
 • :(xmas
  2
  2
 • :cungly:
  Cụng Ly
  Cụng Ly
 • :rep:
  Rep
  Rep
 • :happydance:
  Happydance
  Happydance
 • :w00t:
  W00t
  W00t
 • :trumpet:
  Trumpet
  Trumpet
 • :nunchaku:
  Nunchaku
  Nunchaku
 • :Pxmas
  10
  10
 • :@)xmas
  49
  49
 • :bomxe:
  Bomxe
  Bomxe
 • :dauhang:
  Đầu Hàng Rồi
  Đầu Hàng Rồi
 • :flagfrance:
  Flagfrance
  Flagfrance
 • :-?2
  Thinking 2
  Thinking 2
 • :-@xmas
  76
  76
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :heo12:
  Heo 12
  Heo 12
 • :kiss:
  Sweet Kiss
  Sweet Kiss
 • :sleep:
  sleep
  sleep
 • :admindt:
  Admindt
  Admindt
 • :fwtf:
  11
  11
 • :chief_indian:
  Chief Indian
  Chief Indian
 • :bdh:
  Hẩu dưa bố
  Hẩu dưa bố
 • :nuocdai:
  Nằm mơ giữa ban ngay
  Nằm mơ giữa ban ngay
 • =))xmas
  24
  24
 • :baby:
  Baby
  Baby
 • @@
  10
  10
 • :cool1:
  Cool1
  Cool1
 • :783:
  783
  783
 • :-$xmas
  32
  32
 • :banhsn:
  Banhsn
  Banhsn
 • :danhrang:
  Danhrang
  Danhrang
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • #-oxmas
  40
  40
 • :bicycle:
  Bicycle
  Bicycle
 • :dzexom:
  Dzexom
  Dzexom
 • :bravo:
  Hoan hô
  Hoan hô
 • :danong:
  Đàn ông đính thực
  Đàn ông đính thực
 • :rockon:
  Rockon
  Rockon
 • :hihi:
  Hihi
  Hihi
 • :broke:
  Broke
  Broke
 • :type:
  Type
  Type
 • :onsale:
  Onsale
  Onsale
 • :>xmas
  15
  15
 • :awm:
  AWM
  AWM
 • :search:
  Search
  Search
 • :icon_evil:
  Icon Evil
  Icon Evil
 • 8-x3
  Skeleton2
  Skeleton2
 • :wave2:
  Wave2
  Wave2
 • :phone:
  Phone
  Phone
 • /:)xmas
  23
  23
 • :loimat:
  Lòi Mắt
  Lòi Mắt
 • :detective2:
  Detective2
  Detective2
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :ketui:
  Ketui
  Ketui
 • :xmaslaff:
  Xmaslaff
  Xmaslaff
 • :police:
  Police
  Police
 • :game:
  Game
  Game
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :so_funny:
  So Funny
  So Funny
 • +1
  +1
  +1
 • :lele:
  Lele
  Lele
 • :yucky:
  Yucky
  Yucky
 • :fuk:
  Fuk
  Fuk
 • :play_ball:
  Play Ball
  Play Ball
 • :sweat:
  Sweat
  Sweat
 • :missyou:
  Missyou
  Missyou
 • :chao:
  Chào
  Chào
 • :ras:
  Ras
  Ras
 • :gun_nep:
  Gun Nep
  Gun Nep
 • :tongue_ss:
  Tongue Ss
  Tongue Ss
 • :think:
  Think
  Think
 • :no:
  No
  No
 • :-/xmas
  7
  7
 • :google1:
  Google Số 1
  Google Số 1
 • :thuoc:
  Đến giờ uống thuốc rồi bạn
  Đến giờ uống thuốc rồi bạn
 • :fish:
  Fish
  Fish
 • :agay:
  Á gay
  Á gay
 • >:/xmas
  70
  70
 • :brows:
  Brows
  Brows
 • :heo9:
  Heo 9
  Heo 9
 • :conga:
  đồ con gà
  đồ con gà
 • :trungi:
  Gà vãi cả ị
  Gà vãi cả ị
 • :1198:
  1198
  1198
 • :03:
  03
  03
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :cuoi:
  Cười
  Cười
 • :maumui:
  Chảy máu mũi
  Chảy máu mũi
 • :anui:
  Anui
  Anui
 • :heo5:
  Heo dê
  Heo dê
 • :cluebat:
  Cluebat
  Cluebat
 • 8-|xmas
  29
  29
 • :ban1:
  Ban1
  Ban1
 • :nnn:
  Nhảy Đầm
  Nhảy Đầm
 • :cup:
  Cup
  Cup
 • (!tx)
  014
  014
 • :doubt:
  Chú có ý kiến à
  Chú có ý kiến à
 • (:|xmas
  37
  37
 • :baydat:
  Baydat
  Baydat
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :quangbom:
  Đệ tử anh Quảng
  Đệ tử anh Quảng
 • :-wxmas
  45
  45
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :offtopic:
  Offtopic
  Offtopic
 • =((xmas
  12
  12
 • :thinking:
  Thinkka5
  Thinkka5
 • :sadwalk:
  Sadwalk
  Sadwalk
 • :huhsign:
  Huhsign
  Huhsign
 • =))2
  Lol
  Lol
 • :violin:
  Violin
  Violin
 • :pardon:
  Pardon
  Pardon
 • :((xmas
  20
  20
 • :calich:
  Calich
  Calich
 • :shoot:
  Shoot
  Shoot
 • :jk:
  Jk
  Jk
 • :zombie1:
  Zombie1
  Zombie1
 • :wrestle:
  Wrestle
  Wrestle
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :vong:
  Vòng Hào Quang
  Vòng Hào Quang
 • :fyou:
  Fyou
  Fyou
 • :snog:
  Snog
  Snog
 • :lala:
  Lala
  Lala
 • :ythis:
  Ythis
  Ythis
 • :rain:
  Rain
  Rain
 • :football:
  Football
  Football
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :strongbench:
  Strongbench
  Strongbench
 • :love:
  Love
  Love
 • :battay:
  Bắt Tay
  Bắt Tay
 • :bcl:
  Bcl
  Bcl
 • :goodjob:
  Goodjob
  Goodjob
 • :smilie4:
  Smilie4
  Smilie4
 • :telefone:
  Telefone
  Telefone
 • :ngaynoel:
  Ngaynoel
  Ngaynoel
 • :Dxmas
  4
  4
 • :dead:
  Chết
  Chết
 • :rifle:
  Rifle
  Rifle
 • :he:
  He
  He
 • :wallbash:
  Wallbash
  Wallbash
 • :tvfunny:
  Tvfunny
  Tvfunny
 • :xinxo:
  Xin xỏ
  Xin xỏ
 • %%-xmas
  54
  54
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :heo6:
  Heo 6
  Heo 6
 • :testbot:
  Testing
  Testing
 • :flaguk:
  Flaguk
  Flaguk
 • :aicap:
  Ai Cập
  Ai Cập
 • :heo2:
  Heo ăn vụng
  Heo ăn vụng
 • :car:
  Car
  Car
 • :heo13:
  Heo 13
  Heo 13
 • :tham:
  Thảm não
  Thảm não
 • :afro1:
  Afro1
  Afro1
 • :nongqua:
  01
  01
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :-Bxmas
  26
  26
 • :babyplay:
  Babyplay
  Babyplay
 • :T
  16
  16
 • :cu:
  Cu
  Cu
 • :!
  010
  010
 • :797:
  797
  797
 • :O)xmas
  34
  34
 • :banned1:
  Banned1
  Banned1
 • :doctor:
  Doctor
  Doctor
 • :shoutbox:
  Cấm hỏi
  Cấm hỏi
 • :-SSxmas
  42
  42
 • :bigwink:
  Bigwink
  Bigwink
 • :eat2:
  Eat2
  Eat2
 • :mn:
  Mn
  Mn
 • :roflmao:
  Roflmao
  Roflmao
 • :honho:
  Honho
  Honho
 • :fatherchristmas:
  Fatherchristmas
  Fatherchristmas
 • :uongruou:
  Uongruou
  Uongruou
 • :-Sxmas
  17
  17
 • :ga:
  Animal Rooster
  Animal Rooster
 • :serenade:
  Serenade
  Serenade
 • :indian:
  Indian
  Indian
 • :vomit:
  Vomit
  Vomit
 • :whistle3:
  Whistle3
  Whistle3
 • :piano:
  Piano
  Piano
 • :vuiqua:
  Vui Quá
  Vui Quá
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :khoc:
  Khoc
  Khoc
 • :yawn:
  Yawn
  Yawn
 • :pray1:
  Pray1
  Pray1
 • :gun_smilie:
  Gun Smilie
  Gun Smilie
 • :spider:
  Spider
  Spider
 • :3
  :3
  :3
 • :lol1:
  Lol1
  Lol1
 • :zzz:
  Zzz
  Zzz
 • :gif_23_10:
  Gif 23 10
  Gif 23 10
 • :Smilie:
  Smilie
  Smilie
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :music_whistling:
  Music Whistling
  Music Whistling
 • :)xmas
  1
  1
 • :cho:
  Chờ Hết Giờ
  Chờ Hết Giờ
 • :read:
  Read
  Read
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :trampoline:
  Trampoline
  Trampoline
 • :notme:
  Notme
  Notme
 • :">xmas
  9
  9
 • :laiday:
  Lại Đây
  Lại Đây
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :vvtc:
  Vớ vẩn tát chết
  Vớ vẩn tát chết
 • :fishing:
  Fishing
  Fishing
 • ;))xmas
  71
  71
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :heo11:
  Heo 11
  Heo 11
 • :liec:
  Look down
  Look down
 • haizz
  haizz
  haizz
 • :1267:
  1267
  1267
 • :uchiudau:
  09
  09
 • :cheers:
  Cheers
  Cheers
 • :monquay:
  Quay Đô Rê Mon
  Quay Đô Rê Mon
 • :ngoay:
  Ngoái mũi
  Ngoái mũi
 • :artist:
  Artist
  Artist
 • :$
  09
  09
 • :construction:
  Construction
  Construction
 • :663:
  663
  663
 • :-&xmas
  31
  31
 • :bangin:
  Bangin
  Bangin
 • :phet:
  Phẹt
  Phẹt
 • :dance1:
  Dance1
  Dance1
 • :oh:
  :oh:
  :oh:
 • :-?xmas
  39
  39
 • :beer_smile:
  Beer Smile
  Beer Smile
 • :dunggian:
  Dunggian
  Dunggian
 • :noinham:
  Nói nhảm, vote ban
  Nói nhảm, vote ban
 • >:Pxmas
  47
  47
 • :help:
  Help
  Help
 • :d
  Big Grin
  Big Grin
 • :ty2:
  Ty2
  Ty2
 • :omg1:
  Omg1
  Omg1
 • X(xmas
  14
  14
 • :scratch_one-s_head:
  Scratch One S Head
  Scratch One S Head
 • :icecream:
  Icecream
  Icecream
 • 8-x2
  Skeleton1
  Skeleton1
 • :wave1:
  Wave1
  Wave1
 • :partytime:
  Partytime
  Partytime
 • :|xmas
  22
  22
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :shower:
  Shower
  Shower
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • [-(2
  Thinking
  Thinking
 • :wub:
  Wub
  Wub
 • :please:
  Please
  Please
 • :mytom:
  7171
  7171
 • :goku:
  Goku
  Goku
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :like:
  Like
  Like
 • :lee:
  Lee
  Lee
 • :yuck:
  Yuck
  Yuck
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :ninjastar:
  Ninjastar
  Ninjastar
 • :surrender:
  Surrender
  Surrender
 • :mail:
  Mail
  Mail
 • :bien:
  Cầu Nguyện
  Cầu Nguyện
 • :ranting_w:
  Ranting W
  Ranting W
 • :guitar:
  Guitar
  Guitar
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :thayghet:
  Thayghet
  Thayghet
 • :nhiumay:
  Nhiumay
  Nhiumay
 • >:D
  6
  6
 • :ffbanie:
  FF Bắn IE
  FF Bắn IE
 • :rock-on:
  Rock On
  Rock On
 • $-)xmas
  64
  64
 • :boxing:
  Boxing
  Boxing
 • :heo8:
  Heo 8
  Heo 8
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :zhaha
  Hahahaha
  Hahahaha
 • :vn:
  Cờ Tổ Quốc Việt Nam
  Cờ Tổ Quốc Việt Nam
 • :tiec:
  02
  02
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :heo15:
  Heo 15
  Heo 15
 • :gach:
  Ném gạch
  Ném gạch
 • :animals_bunny1:
  Animals Bunny1
  Animals Bunny1
 • :heo4:
  Heo lắc lư
  Heo lắc lư
 • :clap_1:
  Clap 1
  Clap 1
 • I-)xmas
  28
  28
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :W
  30
  30
 • :cuoisunrang:
  Cuoisunrang
  Cuoisunrang
 • ^^
  013
  013
 • :what:
  What?
  What?
 • :955:
  955
  955
 • <:-Pxmas
  36
  36
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :drum:
  Drum
  Drum
 • :nguyhiem:
  Nguy hiểm
  Nguy hiểm
 • :^oxmas
  44
  44
 • :birthday:
  Birthday
  Birthday
 • :ghe:
  Cùng cười
  Cùng cười
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :-'xmas
  11
  11
 • :thua:
  Rss Small
  Rss Small
 • :sadangel:
  Sadangel
  Sadangel
 • :huglove:
  Huglove
  Huglove
 • :its_hot:
  Its Hot
  Its Hot
 • :verysad:
  Verysad
  Verysad
 • :pain:
  Pain
  Pain
 • >:)xmas
  19
  19
 • :calich-s:
  Calich S
  Calich S
 • :shock:
  Shock
  Shock
 • :irule:
  Irule
  Irule
 • :>2
  Wizad
  Wizad
 • :wink2:
  Wink2
  Wink2
 • :pipe1:
  Pipe1
  Pipe1
 • :choitrong:
  Tùng Tùng Xèn
  Tùng Tùng Xèn
 • :fuyou_2:
  Fuyou 2
  Fuyou 2
 • :smiles_39:
  Smiles 39
  Smiles 39
 • :bye2:
  bye2
  bye2
 • :kungfu:
  Kungfu
  Kungfu
 • :yes2:
  Yes2
  Yes2
 • :quylao:
  Quylao
  Quylao
 • :idea_1:
  Idea 1
  Idea 1
 • :stereo:
  Stereo
  Stereo
 • :php:
  php
  php
 • :love-sign:
  Love Sign
  Love Sign
 • :andia:
  Ăn Dĩa
  Ăn Dĩa
 • :smoddz:
  Smoddt
  Smoddt
 • :givemebeer:
  Givemebeer
  Givemebeer
 • :smilie3:
  Smilie3
  Smilie3
 • :teeth:
  Teeth
  Teeth
 • :newbie:
  Newbie
  Newbie
 • ;)xmas
  3
  3
 • :day:
  Đẩy
  Đẩy
 • :respect:
  Respect
  Respect
 • :harp:
  Harp
  Harp
 • :w00t1:
  W00t1
  W00t1
 • :tunghung:
  Tunghung
  Tunghung
 • :nw:
  Nw
  Nw
 • ~:>xmas
  52
  52
 • :botay:
  Botay
  Botay
 • :suongwa:
  Sướng quá hí hí
  Sướng quá hí hí
 • :flaggermany:
  Flaggermany
  Flaggermany
 • :heo1:
  Heo tập thể dục
  Heo tập thể dục
 • :camcay:
  Camcay
  Camcay
 • :heo13
  Heo 13
  Heo 13
 • :surr:
  Choáng
  Choáng
 • :troi:
  Ôi trời đất ơi
  Ôi trời đất ơi
 • :adminxt:
  Adminxt
  Adminxt
 • :fkiss:
  15
  15
 • :chocque:
  Chocque
  Chocque
 • :ttt:
  Tình tính tang
  Tình tính tang
 • O:-)xmas
  25
  25
 • :baby1:
  Baby1
  Baby1
 • :H
  11
  11
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :786:
  786
  786
 • [-(xmas
  33
  33
 • :banned:
  Banned
  Banned
 • :death:
  Death
  Death
 • :chemgio3:
  Chém Gió
  Chém Gió
 • =D>xmas
  41
  41
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :eat:
  Eat
  Eat
 • :leluoi:
  Lêu lêu
  Lêu lêu
 • :thuoc1:
  Uống thuốc
  Uống thuốc
 • =)))
  Rofl1
  Rofl1
 • :hongthem:
  Hongthem
  Hongthem
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :typing:
  Typing
  Typing
 • :oops:
  Oops
  Oops
 • B-)xmas
  16
  16
 • :df:
  heu
  heu
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :idontknow:
  Idontknow
  Idontknow
 • :turn_evil:
  Turn Evil
  Turn Evil
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :muzik:
  Nhảy Và Múa
  Nhảy Và Múa
 • :disgust1:
  Disgust1
  Disgust1
 • :ski:
  Ski
  Ski
 • :kewlpics:
  Kewlpics
  Kewlpics
 • :yahoo:
  Yahoo
  Yahoo
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :gun_rifle:
  Gun Rifle
  Gun Rifle
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :v
  Pacmac
  Pacmac
 • :liemmep:
  Liemmep
  Liemmep
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :gandhi:
  Gandhi
  Gandhi
 • :rocket:
  Rocket
  Rocket
 • :tambien:
  Tambien
  Tambien
 • :music_walkman:
  Music Walkman
  Music Walkman
 • :chatluong:
  Chất Lượng
  Chất Lượng
 • :rasta:
  Rasta
  Rasta
 • :GWARM:
  GWARM
  GWARM
 • :v:
  V
  V
 • :toot:
  Toot
  Toot
 • :nono2:
  Nono2
  Nono2
 • :xxmas
  8
  8
 • :google2:
  Search Google
  Search Google
 • :fkiu:
  Fkiu
  Fkiu
 • :omg2:
  OMG 2
  OMG 2
 • :fishangel:
  Fishangel
  Fishangel
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • (*)xmas
  79
  79
 • :busted_cop:
  Busted Cop
  Busted Cop
 • :heo10:
  Heo 10
  Heo 10
 • :quainon:
  Facciadiwill
  Facciadiwill
 • :1199:
  1199
  1199
 • :khongchiu:
  05
  05
 • :cheer:
  Cheer
  Cheer
 • :socbay:
  Xóc bậy
  Xóc bậy
 • :bom:
  Quăng bom
  Quăng bom
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :@
  07
  07
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :662:
  662
  662
 • L-)xmas
  30
  30
 • :bang2:
  Bang2
  Bang2
 • :pha:
  Phả
  Phả
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • !:W
  031
  031
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • =P~xmas
  38
  38
 • :beee:
  Beee
  Beee
 • :duatinh:
  Duatinh
  Duatinh
 • :laodong:
  Lao động
  Lao động
 • :-
  46
  46
 • :blue_bandana:
  Blue Bandana
  Blue Bandana
 • :tvhorror:
  Tvhorror
  Tvhorror
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :-oxmas
  13
  13
 • :shi:
  Shi
  Shi
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :hunt1:
  Hunt1
  Hunt1
 • :madman:
  Madman
  Madman
 • :wait:
  Wait
  Wait
 • :party:
  Party
  Party
 • :))xmas
  21
  21
 • :censored2:
  Censored2
  Censored2
 • :shout:
  Shout
  Shout
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • =P~1
  Zombie2
  Zombie2
 • :wtf:
  Wtf
  Wtf
 • :plane:
  Plane
  Plane
 • :who:
  Ai Vậy Ta?
  Ai Vậy Ta?
 • :goku-s:
  Goku S
  Goku S
 • :sombrero2:
  Sombrero2
  Sombrero2
 • :lazy:
  Lazy
  Lazy
 • :yu:
  Yu
  Yu
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :in_love:
  In Love
  In Love
 • :stupid:
  Stupid
  Stupid
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :bia:
  Bia
  Bia
 • :cm:
  Cuimia
  Cuimia
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :gp:
  Gp
  Gp
 • :thumbsup:
  Thumbsup
  Thumbsup
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :nhieuchuyen:
  Nhieuchuyen
  Nhieuchuyen
 • ;;)xmas
  5
  5
 • :dihoc:
  Đi Học
  Đi Học
 • :robot:
  Robot
  Robot
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :weight_lift2:
  Weight Lift2
  Weight Lift2
 • PhượngBOM
  ntduyphuong
  ntduyphuong
 • :*-:)xmas
  58
  58
 • :bow_arrow:
  Bow Arrow
  Bow Arrow
 • :heo7:
  Heo 7
  Heo 7
 • :flagusa:
  Flagusa
  Flagusa
 • :laclu:
  Lắc lư
  Lắc lư
 • :cc_rip:
  Cc Rip
  Cc Rip
 • :heo14:
  Heo 14
  Heo 14
 • haiz
  haiz
  haiz
 • :angelwings:
  Angelwings
  Angelwings
 • :heo3:
  Heo lắc mông
  Heo lắc mông
 • :clap1:
  Clap1
  Clap1
 • =;xmas
  27
  27
 • :bad:
  Bad
  Bad
 • :<
  19
  19
 • :cuoichemieng:
  Cuoichemieng
  Cuoichemieng
 • (:=)
  012
  012
 • :894:
  894
  894
 • 8-}xmas
  35
  35
 • :bansung:
  Bansung
  Bansung
 • :drive1:
  Drive1
  Drive1
 • :quaytay:
  Quyết Tâm
  Quyết Tâm
 • @-)xmas
  43
  43
 • :big_boss:
  Big Boss
  Big Boss
 • :facciadiwill:
  Facciadiwill
  Facciadiwill
 • Zing Chat 1
 • :zcuoideu:
  Cười đểu
  Cười đểu
 • :zhehe:
  He he
  He he
 • :zhaha:
  Haha
  Haha
 • :z07:
  Ai biết
  Ai biết
 • :zhichic:
  Hic hic
  Hic hic
 • :zwtf:
  Không hiểu?
  Không hiểu?
 • :zethen:
  E thẹn
  E thẹn
 • :zcovu:
  Cổ vũ
  Cổ vũ
 • :zok:
  OK
  OK
 • :zchem:
  Chém chết mài
  Chém chết mài
 • :zcamon:
  Thanks
  Thanks
 • :zda:
  Đá này
  Đá này
 • :zoc:
  Ọc ọc
  Ọc ọc
 • :zleu:
  Lêu lêu
  Lêu lêu
 • :zoi:
  Muốn ói quá
  Muốn ói quá
 • :ycuoideu:
  Cười đểu
  Cười đểu
 • :zv:
  Kakakaka
  Kakakaka
 • :zngai:
  Ngại quóa
  Ngại quóa
 • Yoyo
 • :momang:
  Mơ màng
  Mơ màng
 • :vonguc:
  Vỗ ngực
  Vỗ ngực
 • :noitham:
  Nói thầm
  Nói thầm
 • :hatxi:
  Hắt xì
  Hắt xì
 • :yethen:
  E thẹn
  E thẹn
 • :nono:
  Nô nô
  Nô nô
 • :loa:
  Loa loa loa
  Loa loa loa
 • :nhinhanh:
  Nhí Nhảnh
  Nhí Nhảnh
 • :cuoihiem:
  Cười hiểm
  Cười hiểm
 • :ytungtang:
  Tung tang
  Tung tang
 • :ehem:
  E hèm
  E hèm
 • :never:
  Never
  Never
 • :yhuhon:
  Hú hồn
  Hú hồn
 • :ymong:
  Ê thèng kia ko thèm chấp
  Ê thèng kia ko thèm chấp
 • :yhaha:
  Hế hế
  Hế hế
 • y=))
  Mắc cười quá
  Mắc cười quá
 • :ywtf:
  Cái quái gì thế
  Cái quái gì thế
 • :ydeptrai:
  Đẹp chai
  Đẹp chai
 • y:|
  Im đi
  Im đi
 • :yno:
  Nô nô
  Nô nô
 • y:D
  Hì hì
  Hì hì
 • :yngoaymui:
  Ngoáy mũi
  Ngoáy mũi
 • :thodai:
  Thở dài
  Thở dài
 • :hoanho:
  Hoan hô
  Hoan hô
 • :ytuhieu:
  Tự hiểu đi chú
  Tự hiểu đi chú
 • Crazy Rabbit
 • :cr1:
  Crazy Rabbit 1
  Crazy Rabbit 1
 • :zlaclu:
  lắc lư
  lắc lư
 • :cr2:
  Crazy Rabiit 2
  Crazy Rabiit 2
 • :biendi:
  Biến đi
  Biến đi
 • VOZ
 • :boss:
  Boss
  Boss
 • :ah:
  À há
  À há
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :matrix:
  Matrix
  Matrix
 • :nemgach:
  Ném gạch
  Ném gạch
 • :go:
  Go
  Go
 • :adore:
  Hâm mộ
  Hâm mộ
 • :amazed:
  Nhìn cái giề
  Nhìn cái giề
 • :thuongthoi:
  Thường thôi
  Thường thôi
 • :beauty:
  Beauty
  Beauty
 • :ops:
  Ops
  Ops
 • :chaymau:
  Chảy máu
  Chảy máu
 • :uh:
  Ờ, thì sao?
  Ờ, thì sao?