Chào mừng bạn đến vói vietvbb.vn. Hãy Đăng nhập hoặc Đăng Ký để tham gia thảo luận tại diễn đàn.Smilies

Explanation

'Smilies' are small graphical images that can be used to convey an emotion or feeling. If you have used email or internet chat, you are likely familiar with the smilie concept. Certain standard strings are automatically converted into smilies. Try twisting your head on one side if you do not 'get' smilies; using a bit of imagination should reveal a face of some description.

If you want to disable smilies in a post that you make, you can select the 'Disable Smilies' option when posting. This is particularly useful if you are posting program code and you do not want ;) converted to a smilie face!

Smilie List

What to Type
Resulting Graphic
Meaning
 • Skype
 • (mooning)
  Mooning
  Mooning
 • (bug)
  Bug
  Bug
 • :-D
  Bigsmile
  Bigsmile
 • (u)
  Brokenheart
  Brokenheart
 • :^)
  Wondering
  Wondering
 • (phone)
  Phone
  Phone
 • (doh)
  Doh
  Doh
 • (hi)
  Hi
  Hi
 • (chuckle)
  Giggle
  Giggle
 • (nod)
  Nod
  Nod
 • (dance)
  Dance
  Dance
 • (toivo)
  Toivo
  Toivo
 • (heidy)
  Heidy
  Heidy
 • (n)
  No
  No
 • :-|
  Speechless
  Speechless
 • (time)
  Time
  Time
 • (talk)
  Talking
  Talking
 • (mm)
  Mmm
  Mmm
 • (wait)
  Wait
  Wait
 • (whew)
  Whew
  Whew
 • (cake)
  Cake
  Cake
 • (bandit)
  Bandit
  Bandit
 • (poolparty)
  Poolparty
  Poolparty
 • ;-(
  Wink
  Wink
 • (f)
  Flower
  Flower
 • |-(
  Dull
  Dull
 • (pizza)
  Pizza
  Pizza
 • (wasntme)
  Itwasntme
  Itwasntme
 • (devil)
  Devil
  Devil
 • (think)
  Thinking
  Thinking
 • (punch)
  Punch
  Punch
 • (star)
  Star
  Star
 • (hband)
  Headbang
  Headbang
 • (H)
  Emoticon 0152 Heart
  Emoticon 0152 Heart
 • :-(
  Sadsmile
  Sadsmile
 • (ss)
  Skype
  Skype
 • s:">
  Blush
  Blush
 • (movie)
  Movie
  Movie
 • s:-s
  Puke
  Puke
 • :X
  Lipssealed
  Lipssealed
 • (makeup)
  Makeup
  Makeup
 • (smirk)
  Smirk
  Smirk
 • (drink)
  Drink
  Drink
 • (smoke)
  Smoke
  Smoke
 • (tmi)
  Tmi
  Tmi
 • (y)
  Yes
  Yes
 • (sweat)
  Sweating
  Sweating
 • (sun)
  Sun
  Sun
 • (grin)
  Evilgrin
  Evilgrin
 • :S
  Worried
  Worried
 • (envy)
  Envy
  Envy
 • (rofl)
  Rofl
  Rofl
 • (muscle)
  Muscle
  Muscle
 • (fuk)
  Middlefinger
  Middlefinger
 • (fubar)
  Fubar
  Fubar
 • 8-)
  Cool
  Cool
 • (e)
  Mail
  Mail
 • s|-)
  Sleepy
  Sleepy
 • (cafe)
  Coffee
  Coffee
 • x(
  Angry
  Angry
 • (call)
  Call
  Call
 • (clap)
  Clapping
  Clapping
 • (shake)
  Shake
  Shake
 • (ninja)
  Ninja
  Ninja
 • (rock)
  Rock
  Rock
 • :-P
  Emoticon 0110 Tongueout
  Emoticon 0110 Tongueout
 • :-)
  Smile
  Smile
 • (hshake)
  Handshake
  Handshake
 • :*
  Kiss
  Kiss
 • (music)
  Music
  Music
 • |-()
  Yawn
  Yawn
 • B-|
  Nerd
  Nerd
 • (bear)
  Bear
  Bear
 • s:)
  Happy
  Happy
 • (beer)
  Beer
  Beer
 • (drunk)
  Drunk
  Drunk
 • (swear)
  Swear
  Swear
 • (emo)
  Emo
  Emo
 • ;(
  Crying
  Crying
 • (rain)
  Rain
  Rain
 • (inlove)
  Inlove
  Inlove
 • (cash)
  Cash
  Cash
 • (party)
  Party
  Party
 • (angel)
  Angel
  Angel
 • (bow)
  Bow
  Bow
 • Yahoo Smilies
 • :x_x:
  I don't want to see
  I don't want to see
 • :))
  laughing
  laughing
 • :|
  22
  22
 • o=>
  billy
  billy
 • :-&
  sick
  sick
 • :-c
  call me
  call me
 • #-o
  d'oh
  d'oh
 • <):)
  cowboy
  cowboy
 • :D
  big green
  big green
 • (~~)
  pumpkin
  pumpkin
 • :-o
  surprise
  surprise
 • :-"
  whistling
  whistling
 • =))
  ROFL
  ROFL
 • :-bd
  thumbs up
  thumbs up
 • #:-s
  whew!
  whew!
 • >:/
  bring it on
  bring it on
 • |-)
  sleepy
  sleepy
 • :-j
  oh go on
  oh go on
 • <:-P
  party
  party
 • :-??
  i dont know
  i dont know
 • :-w
  waiting
  waiting
 • @};-
  rose
  rose
 • :P
  tongue
  tongue
 • >-)
  alien
  alien
 • $-)
  Tiền
  Tiền
 • :)>-
  peace sigh
  peace sigh
 • [..]
  transformer*
  transformer*
 • o:-)
  angel
  angel
 • :p
  P
  P
 • (%)
  yin yang
  yin yang
 • [-(
  not talking
  not talking
 • :-h
  wave
  wave
 • :-ss
  nailbiting
  nailbiting
 • 3:O
  cow
  cow
 • >:D<
  big hug
  big hug
 • *-:)
  idea
  idea
 • \m/
  rock on!
  rock on!
 • :>
  smug
  smug
 • (:|
  Ngáp
  Ngáp
 • :ar!
  pirate*
  pirate*
 • :((
  crying
  crying
 • o->
  hiro
  hiro
 • :)
  Happy
  Happy
 • L-)
  loser
  loser
 • :)]
  on the phone
  on the phone
 • :-?
  thinking
  thinking
 • :o3
  puppy dog eyes
  puppy dog eyes
 • =)
  Haha
  Haha
 • >:P
  phbbbbt
  phbbbbt
 • ;)
  winking
  winking
 • **==
  flag
  flag
 • =((
  broken heart
  broken heart
 • [-O<
  praying
  praying
 • :-s
  worried
  worried
 • \D/
  dancing
  dancing
 • \:D/
  dancing
  dancing
 • =;
  talk to hand
  talk to hand
 • ^:)^
  not worthy
  not worthy
 • 8-}
  silly
  silly
 • 8->
  daydreaming
  daydreaming
 • :^o
  liar
  liar
 • ~:>
  chicken
  chicken
 • :x
  love struck
  love struck
 • =:)
  bug
  bug
 • :-q
  thumbs down
  thumbs down
 • b-(
  feeling beat up
  feeling beat up
 • :bz
  Bee
  Bee
 • /:)
  raise eyebrow
  raise eyebrow
 • o-+
  april
  april
 • :-$
  don't tel anyone
  don't tel anyone
 • ~X(
  at wits' end
  at wits' end
 • =D>
  applause
  applause
 • :@)
  pig
  pig
 • :">
  blushing
  blushing
 • ;;)
  batting eyelashes
  batting eyelashes
 • ~o)
  coffee
  coffee
 • x-(
  angry
  angry
 • ^#(^
  it wasn't me
  it wasn't me
 • >:)
  devil
  devil
 • :sure:
  Sure
  Sure
 • ;))
  hee hee
  hee hee
 • 8-|
  rolling eyes
  rolling eyes
 • (*)
  star
  star
 • =P~
  drooling
  drooling
 • %-(
  not listening
  not listening
 • :-<
  sigh
  sigh
 • :(
  sad
  sad
 • %%-
  good luck
  good luck
 • :-*
  kiss
  kiss
 • :-L
  frustrated
  frustrated
 • [-X
  shame on you
  shame on you
 • :><:
  Hehe
  Hehe
 • :-B
  nerd
  nerd
 • :-@
  chatterbox
  chatterbox
 • :o)
  clown
  clown
 • :-t
  time out
  time out
 • @-)
  hypnotized
  hypnotized
 • :(|)
  monkey
  monkey
 • :-/
  confused
  confused
 • 8-x
  skull
  skull
 • :!!
  hurry up!
  hurry up!
 • b-)
  cool
  cool
 • QQ
 • (khoc)
  Muốn khóc
  Muốn khóc
 • (sorry)
  Xin lỗi nha
  Xin lỗi nha
 • (ok)
  Ok baby
  Ok baby
 • (them)
  thèm quá đi...
  thèm quá đi...
 • (zodich)
  Ta là zô địch
  Ta là zô địch
 • (lolang)
  Lo lắng
  Lo lắng
 • (happy)
  Đang rất là hạnh phúc
  Đang rất là hạnh phúc
 • (cry)
  Đang khóc
  Đang khóc
 • (bt)
  Bắt tay làm quen phát
  Bắt tay làm quen phát
 • (botay)
  Bó tay rồi
  Bó tay rồi
 • (never)
  Không bao giờ
  Không bao giờ
 • (domat)
  Đỏ mặt rồi
  Đỏ mặt rồi
 • (zzz)
  Đang ngủ
  Đang ngủ
 • (kiss)
  Tặng cho một nụ hôn
  Tặng cho một nụ hôn
 • (cool)
  Quá chảnh, quá bảnh
  Quá chảnh, quá bảnh
 • (vt)
  Em vô tội mà
  Em vô tội mà
 • (han)
  Tao hận mày lắm
  Tao hận mày lắm
 • (bucminh)
  Bực mình rồi nha
  Bực mình rồi nha
 • (good)
  Nhất rồi đó
  Nhất rồi đó
 • (khodai)
  Em khờ dại lắm
  Em khờ dại lắm
 • (ha)
  Zui quá xá
  Zui quá xá
 • (khotin)
  Không thể tin nổi
  Không thể tin nổi
 • (he)
  Buồn cười
  Buồn cười
 • (bucboi)
  Bực bội lắm rồi đó
  Bực bội lắm rồi đó
 • (tutin)
  Rất tự tin
  Rất tự tin
 • (dao)
  Có máu rồi thấy không?
  Có máu rồi thấy không?
 • (kaffee)
  Làm tách Cà phê đã
  Làm tách Cà phê đã
 • (loqua)
  Đang lo sốt vó nè
  Đang lo sốt vó nè
 • (nghi)
  Nghi lắm à nha
  Nghi lắm à nha
 • (eye)
  Chuẩn bị lừa tình nè
  Chuẩn bị lừa tình nè
 • (soqua)
  Sợ quá
  Sợ quá
 • (ho)
  Ối, bị hố nặng rồi
  Ối, bị hố nặng rồi
 • (kogion)
  Không giỡn à nha
  Không giỡn à nha
 • (buon)
  Buồn vô đối
  Buồn vô đối
 • (hammo)
  Hâm mộ quá
  Hâm mộ quá
 • (oc)
  Ọc, muốn bệnh luôn
  Ọc, muốn bệnh luôn
 • (votim)
  Tan nát lòng tôi
  Tan nát lòng tôi
 • (bb)
  Bye Bye
  Bye Bye
 • (luatinh)
  Rất chi là lừa tình
  Rất chi là lừa tình
 • (andon)
  Coi chừng ăn đòn
  Coi chừng ăn đòn
 • (sad)
  Đang buồn
  Đang buồn
 • (gian)
  Giận
  Giận
 • (battay)
  Bắt tay
  Bắt tay
 • (tuhieu)
  he he, tự hiểu đi nghen
  he he, tự hiểu đi nghen
 • (hun)
  Cho hun cái nha
  Cho hun cái nha
 • (come)
  Lại đây!!!
  Lại đây!!!
 • (buonngu)
  Buồn ngủ quá
  Buồn ngủ quá
 • (suong)
  Sung sướng
  Sung sướng
 • (ngau)
  Rất là ngầu
  Rất là ngầu
 • (love)
  Đang yêu
  Đang yêu
 • (kx)
  Khó xử quá
  Khó xử quá
 • (v)
  048
  048
 • (vodoi)
  Hận đời vô đối
  Hận đời vô đối
 • (beat)
  Ăn đấm không?
  Ăn đấm không?
 • (ngaytho)
  Ngây thơ vô số tội
  Ngây thơ vô số tội
 • (@)
  Chống mặt luôn
  Chống mặt luôn
 • (h)
  heart
  heart
 • (oh)
  Ngạc nhiên lắm đó
  Ngạc nhiên lắm đó
 • (xinh)
  Xinh tươi quá
  Xinh tươi quá
 • (qt)
  Ta thề quyết tâm
  Ta thề quyết tâm
 • (ngap)
  Mệt lắm rồi
  Mệt lắm rồi
 • (!)
  Vụ gì nữa đây
  Vụ gì nữa đây
 • (tucqua)
  Tức quá, tức quá...
  Tức quá, tức quá...
 • (bad)
  Tệ quá đi
  Tệ quá đi
 • (tuc)
  Tức quá đi
  Tức quá đi
 • (suyt)
  Suỵt !!!!
  Suỵt !!!!
 • (uhm)
  Hiểu rồi!
  Hiểu rồi!
 • (leuleu)
  Bêu lêu bêu lêu
  Bêu lêu bêu lêu
 • (good1)
  Good
  Good
 • Baby Soldier Smilies
 • :banchiu:
  bằn chíu, bằn chíu, bằn bằn bằn
  bằn chíu, bằn chíu, bằn bằn bằn
 • :hutthuoc:
  Làm điếu thuốc cái đã
  Làm điếu thuốc cái đã
 • :quadam:
  Nhận quả đấm nè...
  Nhận quả đấm nè...
 • :nungma:
  Thương nha, thương nha...
  Thương nha, thương nha...
 • :buonngu:
  Buồn ngủ quá
  Buồn ngủ quá
 • :anva:
  Bắt đền đấy...
  Bắt đền đấy...
 • :chemgio:
  Chém gió kinh quá
  Chém gió kinh quá
 • :quaytrai:
  quay sang trái, quay sang phải
  quay sang trái, quay sang phải
 • :nguoidoi:
  Hô biến, he he he
  Hô biến, he he he
 • :dungroi:
  Ừ nhỉ
  Ừ nhỉ
 • :tungxen:
  Tùng Tùng Xèn Xèn Tùng Tùng Xèn
  Tùng Tùng Xèn Xèn Tùng Tùng Xèn
 • :nghenhac:
  Nhạc hay quá...
  Nhạc hay quá...
 • :camlanh:
  Bức xúc quá
  Bức xúc quá
 • :say:
  Xỉn thấy bà rồi
  Xỉn thấy bà rồi
 • :matdao:
  Ánh mắt hình con dao
  Ánh mắt hình con dao
 • :nghen:
  Nghẹn rồi... ực ực
  Nghẹn rồi... ực ực
 • :kao:
  KAO
  KAO
 • :tam:
  Tắm phát cái đã
  Tắm phát cái đã
 • :nhay:
  Nhảy múa nào
  Nhảy múa nào
 • :choang:
  Choáng
  Choáng
 • :kf:
  kungfu
  kungfu
 • :boc:
  bóc...he he he
  bóc...he he he
 • :chetne:
  Chết nè
  Chết nè
 • :suynghi:
  Suy nghỉ cái nào!
  Suy nghỉ cái nào!
 • :chem:
  Chém chết giờ
  Chém chết giờ
 • :nguamui:
  Ngứa quá
  Ngứa quá
 • :thien:
  Thiến
  Thiến
 • :macco:
  Mắc cở quá đi
  Mắc cở quá đi
 • :dideu:
  Đi đều
  Đi đều
 • :thoiqua:
  Có mùi lạ...
  Có mùi lạ...
 • :mohoi:
  Toát mồ hôi...
  Toát mồ hôi...
 • :no:
  Không bao giờ
  Không bao giờ
 • :bibo:
  Là lá la, là lá la
  Là lá la, là lá la
 • :caigi:
  Nói cái gì?
  Nói cái gì?
 • :giet:
  Bắn chết hết giờ
  Bắn chết hết giờ
 • :bannhau:
  Mày hả bưởi... ha ha ha
  Mày hả bưởi... ha ha ha
 • :thaphuong:
  Lạy hồn
  Lạy hồn
 • :min:
  Tạm biệt nhé....BÙM
  Tạm biệt nhé....BÙM
 • :rungrung:
  Thật là xúc động
  Thật là xúc động
 • :laycu:
  Xin cụ
  Xin cụ
 • :manhap:
  Tức quá đi
  Tức quá đi
 • :nhen:
  Nhền nhện kìa
  Nhền nhện kìa
 • :themqua:
  thèm quá đi...
  thèm quá đi...
 • :cuoito:
  Mắc cười quá, khà khà khà
  Mắc cười quá, khà khà khà
 • :leuleu:
  Blêu Blêu Blêu
  Blêu Blêu Blêu
 • :meoi:
  Mẹ ơi
  Mẹ ơi
 • :khocto:
  tức quá mẹ ơi....hu hu hu
  tức quá mẹ ơi....hu hu hu
 • :chot:
  Chọt chọt
  Chọt chọt
 • :wow:
  wow
  wow
 • :nanni:
  Năn nỉ mà, làm ơn đi.
  Năn nỉ mà, làm ơn đi.
 • :ma:
  Ma đây
  Ma đây
 • :chimbay:
  chim bay
  chim bay
 • :ancom:
  Ăn cơm cái đã, đói quá.
  Ăn cơm cái đã, đói quá.
 • :sung:
  Có sợ không?
  Có sợ không?
 • :rong:
  Rống xập nhà luôn
  Rống xập nhà luôn
 • :nong:
  Thật là bức xúc quá đi
  Thật là bức xúc quá đi
 • :covu:
  Cố lên, cố lên, cố lên
  Cố lên, cố lên, cố lên
 • Onion Smilies
 • :nammo:
  Nam Mo A Di Da Phat
  Nam Mo A Di Da Phat
 • :tat:
  Tát
  Tát
 • :khakha:
  HaHaHaHa
  HaHaHaHa
 • :0dau:
  Khong dau
  Khong dau
 • :thevang:
  The Vang
  The Vang
 • :pipi:
  PP
  PP
 • :woputung:
  Wo pu tung
  Wo pu tung
 • :khoechua:
  Xem ta khoe chua
  Xem ta khoe chua
 • :laumohoi:
  Lau Mo Hoi
  Lau Mo Hoi
 • :uongncda:
  Uong nc da
  Uong nc da
 • :huytsao:
  Huyt Sao
  Huyt Sao
 • :luotqua:
  Luot qua
  Luot qua
 • :xayda:
  Xay Da
  Xay Da
 • :phincmui:
  Phi Nc Mui
  Phi Nc Mui
 • :lacdau:
  Lac Dau
  Lac Dau
 • :wtf3:
  What the F
  What the F
 • :nguday:
  Ngu dey
  Ngu dey
 • :huhon:
  Hu hon
  Hu hon
 • :lacludau:
  Lac lu cai dau
  Lac lu cai dau
 • :xanh le:
  Xanh Le
  Xanh Le
 • :tungtang:
  Tung Tang
  Tung Tang
 • :eee:
  E e e
  E e e
 • :tamhoasen:
  Tam hoa sen
  Tam hoa sen
 • :choangluon:
  Choang
  Choang
 • :xuy:
  Xuy Xuy
  Xuy Xuy
 • :vuthet:
  Vut Het
  Vut Het
 • :maynha:
  A may nha
  A may nha
 • :khocroi:
  Khoc roi
  Khoc roi
 • :sao:
  Sao
  Sao
 • :tambon:
  Tam Bon
  Tam Bon
 • :soqua:
  So Qua
  So Qua
 • :uckochiudc:
  Uc Ko chiu dc
  Uc Ko chiu dc
 • :nhaynhay:
  Nhay Nhay
  Nhay Nhay
 • :teday:
  Te day
  Te day
 • :thedo:
  The Do
  The Do
 • :xoayvong:
  Xoay Vong
  Xoay Vong
 • :chetvoita:
  Chet voi ta
  Chet voi ta
 • :bebong:
  Oi thien than be bong
  Oi thien than be bong
 • :baiphuc:
  Bai Phuc
  Bai Phuc
 • :di ma:
  Di Ma
  Di Ma
 • :nhaycang:
  Nhảy cẫng lên
  Nhảy cẫng lên
 • :buon1:
  1 minh buon
  1 minh buon
 • :dethuongqua:
  De thuong ghia
  De thuong ghia
 • :aoi:
  A oi
  A oi
 • :grugru:
  Gru Gru
  Gru Gru
 • :uotnhuchuot:
  Uot nhu chuot
  Uot nhu chuot
 • :boirimui:
  Boi ri mui
  Boi ri mui
 • :thahoi:
  Tha Hoi
  Tha Hoi
 • :tienday:
  Tien day ne
  Tien day ne
 • :xinma:
  Xin ma
  Xin ma
 • :dapchitne:
  Dap chit ne
  Dap chit ne
 • :huhuhuhu:
  HuHuHu
  HuHuHu
 • :thoimien:
  Thoi Mien
  Thoi Mien
 • :xaoxac:
  Xao xac
  Xao xac
 • :nguongoi:
  Nguong oi
  Nguong oi
 • :choangluon:
  Choang luon
  Choang luon
 • :mohoiqua:
  Mo Hoi Dam Dia
  Mo Hoi Dam Dia
 • :uynhuynh:
  Sam Chom Uynh Uynh
  Sam Chom Uynh Uynh
 • :venhtoc:
  Venh toc
  Venh toc
 • :cuoideu:
  Cuoi Deu
  Cuoi Deu
 • :chopchop:
  Chop Chop
  Chop Chop
 • :muijvay:
  Mui j vay
  Mui j vay
 • :phedo:
  Phe Do
  Phe Do
 • :soquaco:
  So qua co
  So qua co
 • :chetdi:
  Chet Di
  Chet Di
 • :chimluon:
  Chim Luon
  Chim Luon
 • :tau:
  Tau
  Tau
 • :ngugat:
  Ngu gat den noi roi
  Ngu gat den noi roi
 • :sutne:
  Sut ne
  Sut ne
 • :sanglen:
  Mat Sang
  Mat Sang
 • :taon:
  Ta on Bac
  Ta on Bac
 • :nonggheta:
  Nong ghe ta
  Nong ghe ta
 • :yeutheco:
  Yeu The Co
  Yeu The Co
 • :jdayta:
  J day ta
  J day ta
 • :laimoto:
  Lai mo to
  Lai mo to
 • :nguongruinha:
  Dung noi to nguong nha
  Dung noi to nguong nha
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :choioi:
  Choi oi
  Choi oi
 • :chemgio2:
  Chem Gio Vai Dai
  Chem Gio Vai Dai
 • :ngay:
  Ngay
  Ngay
 • :baibai:
  Bai Bai
  Bai Bai
 • :leuleu:
  Leu Leu
  Leu Leu
 • :wtf4:
  WTF
  WTF
 • :doion:
  Doi On
  Doi On
 • :llll:
  Loa Loa Loa Loa
  Loa Loa Loa Loa
 • :tinhsao:
  Tinh Sao Day Ta
  Tinh Sao Day Ta
 • :mucmaan:
  Muc ma an
  Muc ma an
 • :mylove:
  My Love
  My Love
 • :antenne:
  Antenne
  Antenne
 • :coqua:
  Moi co qua
  Moi co qua
 • :choiqua:
  Choi qua
  Choi qua
 • :quaijday:
  Cai quai gi day
  Cai quai gi day
 • :oitinhyeu:
  Oi tinh yeu
  Oi tinh yeu
 • :quantu:
  Quan Tu
  Quan Tu
 • :coaiko:
  Co ai khong
  Co ai khong
 • :aovai:
  Ao Ghia
  Ao Ghia
 • :antrom:
  Ăn trộm
  Ăn trộm
 • :imdead:
  Im Dead
  Im Dead
 • :laclaclac:
  Lac Lu Cai Dau
  Lac Lu Cai Dau
 • :stressoi:
  Stress oi
  Stress oi
 • :kochiudau:
  U chiu dau nha
  U chiu dau nha
 • :maoi:
  Ma oi ghe qua
  Ma oi ghe qua
 • :dobanhne:
  Do banh ne
  Do banh ne
 • :chunhulon:
  Chu nhu lon
  Chu nhu lon
 • :xemtaday:
  Xem ta day
  Xem ta day
 • Misc Smilies
 • :ttt:
  Tình tính tang
  Tình tính tang
 • :goku-s:
  Goku S
  Goku S
 • :hihi:
  Hihi
  Hihi
 • :onsale:
  Onsale
  Onsale
 • >:/xmas
  70
  70
 • :in_love:
  In Love
  In Love
 • :icon_evil:
  Icon Evil
  Icon Evil
 • :bia:
  Bia
  Bia
 • :gach:
  Ném gạch
  Ném gạch
 • :phone:
  Phone
  Phone
 • :03:
  03
  03
 • :thumbsup:
  Thumbsup
  Thumbsup
 • :ketui:
  Ketui
  Ketui
 • :dihoc:
  Đi Học
  Đi Học
 • :police:
  Police
  Police
 • :662:
  662
  662
 • :heo5:
  Heo dê
  Heo dê
 • :weight_lift2:
  Weight Lift2
  Weight Lift2
 • :lele:
  Lele
  Lele
 • :what:
  What?
  What?
 • 8-|xmas
  29
  29
 • :suongwa:
  Sướng quá hí hí
  Sướng quá hí hí
 • :shi:
  Shi
  Shi
 • :nnn:
  Nhảy Đầm
  Nhảy Đầm
 • :fuk:
  Fuk
  Fuk
 • :madman:
  Madman
  Madman
 • :missyou:
  Missyou
  Missyou
 • :nguyhiem:
  Nguy hiểm
  Nguy hiểm
 • (:|xmas
  37
  37
 • :heo13
  Heo 13
  Heo 13
 • :censored2:
  Censored2
  Censored2
 • :gun_nep:
  Gun Nep
  Gun Nep
 • =P~1
  Zombie2
  Zombie2
 • :ghe:
  Cùng cười
  Cùng cười
 • :no:
  No
  No
 • :-wxmas
  45
  45
 • :search:
  Search
  Search
 • :(xmas
  2
  2
 • :ban1:
  Ban1
  Ban1
 • :wave2:
  Wave2
  Wave2
 • :cup:
  Cup
  Cup
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :Pxmas
  10
  10
 • :baydat:
  Baydat
  Baydat
 • :xmaslaff:
  Xmaslaff
  Xmaslaff
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :so_funny:
  So Funny
  So Funny
 • #:-Sxmas
  18
  18
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :yucky:
  Yucky
  Yucky
 • :fish:
  Fish
  Fish
 • :like:
  Like
  Like
 • :sweat:
  Sweat
  Sweat
 • :brows:
  Brows
  Brows
 • :tucqua:
  Tức Quá
  Tức Quá
 • :ras:
  Ras
  Ras
 • :1198:
  1198
  1198
 • :think:
  Think
  Think
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :rockon:
  Rockon
  Rockon
 • :anui:
  Anui
  Anui
 • :type:
  Type
  Type
 • :cluebat:
  Cluebat
  Cluebat
 • :offtopic:
  Offtopic
  Offtopic
 • %%-xmas
  54
  54
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :huhsign:
  Huhsign
  Huhsign
 • :batchuoc:
  Bắt chước
  Bắt chước
 • :surr:
  Choáng
  Choáng
 • :pardon:
  Pardon
  Pardon
 • :troi:
  Ôi trời đất ơi
  Ôi trời đất ơi
 • :heo2:
  Heo ăn vụng
  Heo ăn vụng
 • :smilie1:
  Smilie1
  Smilie1
 • :jk:
  Jk
  Jk
 • :cungly:
  Cụng Ly
  Cụng Ly
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :nongqua:
  01
  01
 • :w00t:
  W00t
  W00t
 • :lala:
  Lala
  Lala
 • :-Bxmas
  26
  26
 • :rain:
  Rain
  Rain
 • :fkiu:
  Fkiu
  Fkiu
 • :nguqua:
  Punishkh2
  Punishkh2
 • :894:
  894
  894
 • :T
  16
  16
 • :football:
  Football
  Football
 • ;))2
  Hehe
  Hehe
 • :love:
  Love
  Love
 • :chemgio3:
  Chém Gió
  Chém Gió
 • :O)xmas
  34
  34
 • :heo10:
  Heo 10
  Heo 10
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :goodjob:
  Goodjob
  Goodjob
 • ;;)2
  Witch
  Witch
 • :ngaynoel:
  Ngaynoel
  Ngaynoel
 • :thuoc1:
  Uống thuốc
  Uống thuốc
 • :-SSxmas
  42
  42
 • :socbay:
  Xóc bậy
  Xóc bậy
 • :fuyou_1:
  Fuyou 1
  Fuyou 1
 • :he:
  He
  He
 • :zhaha
  Hahahaha
  Hahahaha
 • :cu:
  Cu
  Cu
 • !:W
  031
  031
 • :shoot:
  Shoot
  Shoot
 • :-/xmas
  7
  7
 • :banned1:
  Banned1
  Banned1
 • :wrestle:
  Wrestle
  Wrestle
 • :doctor:
  Doctor
  Doctor
 • :snog:
  Snog
  Snog
 • :>xmas
  15
  15
 • :bigwink:
  Bigwink
  Bigwink
 • :ythis:
  Ythis
  Ythis
 • :eat2:
  Eat2
  Eat2
 • :bye2:
  bye2
  bye2
 • :strongbench:
  Strongbench
  Strongbench
 • /:)xmas
  23
  23
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :bcl:
  Bcl
  Bcl
 • :loimat:
  Lòi Mắt
  Lòi Mắt
 • :flaguk:
  Flaguk
  Flaguk
 • :php:
  php
  php
 • :telefone:
  Telefone
  Telefone
 • :car:
  Car
  Car
 • :game:
  Game
  Game
 • :rifle:
  Rifle
  Rifle
 • :afro1:
  Afro1
  Afro1
 • :tvfunny:
  Tvfunny
  Tvfunny
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :sadwalk:
  Sadwalk
  Sadwalk
 • :babyplay:
  Babyplay
  Babyplay
 • :violin:
  Violin
  Violin
 • >:Pxmas
  47
  47
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :honho:
  Honho
  Honho
 • :quainon:
  Facciadiwill
  Facciadiwill
 • ;))xmas
  71
  71
 • :play_ball:
  Play Ball
  Play Ball
 • :indian:
  Indian
  Indian
 • :chao:
  Chào
  Chào
 • :bom:
  Quăng bom
  Quăng bom
 • :piano:
  Piano
  Piano
 • :uchiudau:
  09
  09
 • :tongue_ss:
  Tongue Ss
  Tongue Ss
 • :khoc:
  Khoc
  Khoc
 • :google1:
  Google Số 1
  Google Số 1
 • :pray1:
  Pray1
  Pray1
 • :783:
  783
  783
 • :$
  09
  09
 • :broke:
  Broke
  Broke
 • :lol1:
  Lol1
  Lol1
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :-&xmas
  31
  31
 • :heo7:
  Heo 7
  Heo 7
 • :awm:
  AWM
  AWM
 • :phet:
  Phẹt
  Phẹt
 • :gif_23_10:
  Gif 23 10
  Gif 23 10
 • 8-x3
  Skeleton2
  Skeleton2
 • :music_whistling:
  Music Whistling
  Music Whistling
 • :laodong:
  Lao động
  Lao động
 • :-?xmas
  39
  39
 • :heo14:
  Heo 14
  Heo 14
 • :detective2:
  Detective2
  Detective2
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :omg2:
  OMG 2
  OMG 2
 • :notme:
  Notme
  Notme
 • (:=)
  012
  012
 • :serenade:
  Serenade
  Serenade
 • :Dxmas
  4
  4
 • :bangin:
  Bangin
  Bangin
 • :whistle3:
  Whistle3
  Whistle3
 • :dance1:
  Dance1
  Dance1
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • =((xmas
  12
  12
 • :beer_smile:
  Beer Smile
  Beer Smile
 • :yawn:
  Yawn
  Yawn
 • :dunggian:
  Dunggian
  Dunggian
 • :spider:
  Spider
  Spider
 • :((xmas
  20
  20
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :zzz:
  Zzz
  Zzz
 • :fishing:
  Fishing
  Fishing
 • :v
  Pacmac
  Pacmac
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :vong:
  Vòng Hào Quang
  Vòng Hào Quang
 • :read:
  Read
  Read
 • :1267:
  1267
  1267
 • :trampoline:
  Trampoline
  Trampoline
 • :leluoi:
  Lêu lêu
  Lêu lêu
 • :cheers:
  Cheers
  Cheers
 • :roflmao:
  Roflmao
  Roflmao
 • :artist:
  Artist
  Artist
 • :uongruou:
  Uongruou
  Uongruou
 • :construction:
  Construction
  Construction
 • :help:
  Help
  Help
 • :omg1:
  Omg1
  Omg1
 • $-)xmas
  64
  64
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :icecream:
  Icecream
  Icecream
 • :battay:
  Bắt Tay
  Bắt Tay
 • :partytime:
  Partytime
  Partytime
 • haiz
  haiz
  haiz
 • :tiec:
  02
  02
 • :smilie4:
  Smilie4
  Smilie4
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :dead:
  Chết
  Chết
 • :please:
  Please
  Please
 • :heo4:
  Heo lắc lư
  Heo lắc lư
 • :wallbash:
  Wallbash
  Wallbash
 • :lee:
  Lee
  Lee
 • I-)xmas
  28
  28
 • :dauhang:
  Đầu Hàng Rồi
  Đầu Hàng Rồi
 • :thinking:
  Thinkka5
  Thinkka5
 • :W
  30
  30
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • =))2
  Lol
  Lol
 • :mail:
  Mail
  Mail
 • :quaytay:
  Quyết Tâm
  Quyết Tâm
 • <:-Pxmas
  36
  36
 • :heo12:
  Heo 12
  Heo 12
 • :calich:
  Calich
  Calich
 • :guitar:
  Guitar
  Guitar
 • :zombie1:
  Zombie1
  Zombie1
 • :nhiumay:
  Nhiumay
  Nhiumay
 • PhượngBOM
  ntduyphuong
  ntduyphuong
 • :^oxmas
  44
  44
 • :bdh:
  Hẩu dưa bố
  Hẩu dưa bố
 • :fyou:
  Fyou
  Fyou
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :wave1:
  Wave1
  Wave1
 • :cuoisunrang:
  Cuoisunrang
  Cuoisunrang
 • :shower:
  Shower
  Shower
 • :">xmas
  9
  9
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :wub:
  Wub
  Wub
 • :drum:
  Drum
  Drum
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :-Sxmas
  17
  17
 • :birthday:
  Birthday
  Birthday
 • :yuck:
  Yuck
  Yuck
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :surrender:
  Surrender
  Surrender
 • :boxing:
  Boxing
  Boxing
 • :vuiqua:
  Vui Quá
  Vui Quá
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :ranting_w:
  Ranting W
  Ranting W
 • :vn:
  Cờ Tổ Quốc Việt Nam
  Cờ Tổ Quốc Việt Nam
 • :thayghet:
  Thayghet
  Thayghet
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :rock-on:
  Rock On
  Rock On
 • :animals_bunny1:
  Animals Bunny1
  Animals Bunny1
 • :ty2:
  Ty2
  Ty2
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :clap_1:
  Clap 1
  Clap 1
 • :scratch_one-s_head:
  Scratch One S Head
  Scratch One S Head
 • :)xmas
  1
  1
 • :nw:
  Nw
  Nw
 • ~:>xmas
  52
  52
 • :gun_smilie:
  Gun Smilie
  Gun Smilie
 • :huglove:
  Huglove
  Huglove
 • :kiss:
  Sweet Kiss
  Sweet Kiss
 • :pain:
  Pain
  Pain
 • :sleep:
  sleep
  sleep
 • :heo1:
  Heo tập thể dục
  Heo tập thể dục
 • :Smilie:
  Smilie
  Smilie
 • :irule:
  Irule
  Irule
 • :cho:
  Chờ Hết Giờ
  Chờ Hết Giờ
 • :nuocdai:
  Nằm mơ giữa ban ngay
  Nằm mơ giữa ban ngay
 • :pipe1:
  Pipe1
  Pipe1
 • :fkiss:
  15
  15
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :kungfu:
  Kungfu
  Kungfu
 • :laiday:
  Lại Đây
  Lại Đây
 • O:-)xmas
  25
  25
 • :quylao:
  Quylao
  Quylao
 • :mn:
  Mn
  Mn
 • :797:
  797
  797
 • :H
  11
  11
 • :fatherchristmas:
  Fatherchristmas
  Fatherchristmas
 • :love-sign:
  Love Sign
  Love Sign
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • [-(xmas
  33
  33
 • :heo9:
  Heo 9
  Heo 9
 • :ga:
  Animal Rooster
  Animal Rooster
 • :givemebeer:
  Givemebeer
  Givemebeer
 • :vomit:
  Vomit
  Vomit
 • :newbie:
  Newbie
  Newbie
 • :danong:
  Đàn ông đính thực
  Đàn ông đính thực
 • =D>xmas
  41
  41
 • :cuoi:
  Cười
  Cười
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :harp:
  Harp
  Harp
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • (!tx)
  014
  014
 • :shock:
  Shock
  Shock
 • >:D
  6
  6
 • :banned:
  Banned
  Banned
 • :wink2:
  Wink2
  Wink2
 • :death:
  Death
  Death
 • :smiles_39:
  Smiles 39
  Smiles 39
 • X(xmas
  14
  14
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :yes2:
  Yes2
  Yes2
 • :eat:
  Eat
  Eat
 • :stereo:
  Stereo
  Stereo
 • :|xmas
  22
  22
 • :botay:
  Botay
  Botay
 • :smoddz:
  Smoddt
  Smoddt
 • :flaggermany:
  Flaggermany
  Flaggermany
 • <(")
  Penguin
  Penguin
 • :teeth:
  Teeth
  Teeth
 • :camcay:
  Camcay
  Camcay
 • :mytom:
  7171
  7171
 • :respect:
  Respect
  Respect
 • :adminxt:
  Adminxt
  Adminxt
 • :tunghung:
  Tunghung
  Tunghung
 • :chocque:
  Chocque
  Chocque
 • :sadangel:
  Sadangel
  Sadangel
 • :baby1:
  Baby1
  Baby1
 • :verysad:
  Verysad
  Verysad
 • :-
  46
  46
 • :goku:
  Goku
  Goku
 • :hongthem:
  Hongthem
  Hongthem
 • :conga:
  đồ con gà
  đồ con gà
 • :oops:
  Oops
  Oops
 • :trungi:
  Gà vãi cả ị
  Gà vãi cả ị
 • (*)xmas
  79
  79
 • :ninjastar:
  Ninjastar
  Ninjastar
 • :idontknow:
  Idontknow
  Idontknow
 • :bien:
  Cầu Nguyện
  Cầu Nguyện
 • :maumui:
  Chảy máu mũi
  Chảy máu mũi
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :khongchiu:
  05
  05
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :kewlpics:
  Kewlpics
  Kewlpics
 • :ffbanie:
  FF Bắn IE
  FF Bắn IE
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :663:
  663
  663
 • :@
  07
  07
 • :d
  Big Grin
  Big Grin
 • :liemmep:
  Liemmep
  Liemmep
 • :doubt:
  Chú có ý kiến à
  Chú có ý kiến à
 • L-)xmas
  30
  30
 • :heo6:
  Heo 6
  Heo 6
 • :pha:
  Phả
  Phả
 • :gandhi:
  Gandhi
  Gandhi
 • 8-x2
  Skeleton1
  Skeleton1
 • :music_walkman:
  Music Walkman
  Music Walkman
 • :quangbom:
  Đệ tử anh Quảng
  Đệ tử anh Quảng
 • =P~xmas
  38
  38
 • :heo13:
  Heo 13
  Heo 13
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :GWARM:
  GWARM
  GWARM
 • [-(2
  Thinking
  Thinking
 • :thuoc:
  Đến giờ uống thuốc rồi bạn
  Đến giờ uống thuốc rồi bạn
 • :nono2:
  Nono2
  Nono2
 • :!
  010
  010
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • ;)xmas
  3
  3
 • :bang2:
  Bang2
  Bang2
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :ski:
  Ski
  Ski
 • :-'xmas
  11
  11
 • :beee:
  Beee
  Beee
 • :yahoo:
  Yahoo
  Yahoo
 • :duatinh:
  Duatinh
  Duatinh
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • >:)xmas
  19
  19
 • :blue_bandana:
  Blue Bandana
  Blue Bandana
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :fishangel:
  Fishangel
  Fishangel
 • +1
  +1
  +1
 • :tambien:
  Tambien
  Tambien
 • :busted_cop:
  Busted Cop
  Busted Cop
 • :choitrong:
  Tùng Tùng Xèn
  Tùng Tùng Xèn
 • :rasta:
  Rasta
  Rasta
 • :1199:
  1199
  1199
 • :toot:
  Toot
  Toot
 • :bravo:
  Hoan hô
  Hoan hô
 • :cheer:
  Cheer
  Cheer
 • =)))
  Rofl1
  Rofl1
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :typing:
  Typing
  Typing
 • :-?2
  Thinking 2
  Thinking 2
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :testbot:
  Testing
  Testing
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :*-:)xmas
  58
  58
 • :idea_1:
  Idea 1
  Idea 1
 • :hunt1:
  Hunt1
  Hunt1
 • :andia:
  Ăn Dĩa
  Ăn Dĩa
 • :party:
  Party
  Party
 • :tham:
  Thảm não
  Thảm não
 • :laclu:
  Lắc lư
  Lắc lư
 • :smilie3:
  Smilie3
  Smilie3
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :day:
  Đẩy
  Đẩy
 • :plane:
  Plane
  Plane
 • :heo3:
  Heo lắc mông
  Heo lắc mông
 • :w00t1:
  W00t1
  W00t1
 • :lazy:
  Lazy
  Lazy
 • =;xmas
  27
  27
 • :vvtc:
  Vớ vẩn tát chết
  Vớ vẩn tát chết
 • :thua:
  Rss Small
  Rss Small
 • :955:
  955
  955
 • :<
  19
  19
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :its_hot:
  Its Hot
  Its Hot
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :shoutbox:
  Cấm hỏi
  Cấm hỏi
 • 8-}xmas
  35
  35
 • :heo11:
  Heo 11
  Heo 11
 • :calich-s:
  Calich S
  Calich S
 • :gp:
  Gp
  Gp
 • :>2
  Wizad
  Wizad
 • :nhieuchuyen:
  Nhieuchuyen
  Nhieuchuyen
 • :xinxo:
  Xin xỏ
  Xin xỏ
 • @-)xmas
  43
  43
 • :monquay:
  Quay Đô Rê Mon
  Quay Đô Rê Mon
 • :fuyou_2:
  Fuyou 2
  Fuyou 2
 • :bad:
  Bad
  Bad
 • :wait:
  Wait
  Wait
 • :cuoichemieng:
  Cuoichemieng
  Cuoichemieng
 • :shout:
  Shout
  Shout
 • :xxmas
  8
  8
 • :bansung:
  Bansung
  Bansung
 • :wtf:
  Wtf
  Wtf
 • :drive1:
  Drive1
  Drive1
 • :sombrero2:
  Sombrero2
  Sombrero2
 • B-)xmas
  16
  16
 • :big_boss:
  Big Boss
  Big Boss
 • :yu:
  Yu
  Yu
 • :facciadiwill:
  Facciadiwill
  Facciadiwill
 • :stupid:
  Stupid
  Stupid
 • :bow_arrow:
  Bow Arrow
  Bow Arrow
 • :cm:
  Cuimia
  Cuimia
 • :muzik:
  Nhảy Và Múa
  Nhảy Và Múa
 • :flagusa:
  Flagusa
  Flagusa
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :cc_rip:
  Cc Rip
  Cc Rip
 • :robot:
  Robot
  Robot
 • :angelwings:
  Angelwings
  Angelwings
 • :tvhorror:
  Tvhorror
  Tvhorror
 • :agay:
  Á gay
  Á gay
 • :clap1:
  Clap1
  Clap1
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :@)xmas
  49
  49
 • :gun_rifle:
  Gun Rifle
  Gun Rifle
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :liec:
  Look down
  Look down
 • :p3:
  P3
  P3
 • haizz
  haizz
  haizz
 • :-@xmas
  76
  76
 • :rocket:
  Rocket
  Rocket
 • :insane:
  Insane
  Insane
 • :chatluong:
  Chất Lượng
  Chất Lượng
 • :ngoay:
  Ngoái mũi
  Ngoái mũi
 • :pioneer:
  Pioneer
  Pioneer
 • :fwtf:
  11
  11
 • :v:
  V
  V
 • :kissing2:
  Kissing2
  Kissing2
 • :google2:
  Search Google
  Search Google
 • =))xmas
  24
  24
 • :protest:
  Protest
  Protest
 • :786:
  786
  786
 • @@
  10
  10
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :lol2:
  Lol2
  Lol2
 • :oh:
  :oh:
  :oh:
 • :-$xmas
  32
  32
 • :heo8:
  Heo 8
  Heo 8
 • :df:
  heu
  heu
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :turn_evil:
  Turn Evil
  Turn Evil
 • :nerves:
  Nerves
  Nerves
 • :noinham:
  Nói nhảm, vote ban
  Nói nhảm, vote ban
 • #-oxmas
  40
  40
 • :heo15:
  Heo 15
  Heo 15
 • :disgust1:
  Disgust1
  Disgust1
 • :happydance:
  Happydance
  Happydance
 • :nunchaku:
  Nunchaku
  Nunchaku
 • ^^
  013
  013
 • :shit1:
  Shit1
  Shit1
 • ;;)xmas
  5
  5
 • :banhsn:
  Banhsn
  Banhsn
 • :wiggle:
  Wiggle
  Wiggle
 • :danhrang:
  Danhrang
  Danhrang
 • :danhdit:
  Smackbottom222
  Smackbottom222
 • :-oxmas
  13
  13
 • :bicycle:
  Bicycle
  Bicycle
 • :yay:
  Yay
  Yay
 • :dzexom:
  Dzexom
  Dzexom
 • :starwars:
  Starwars
  Starwars
 • :))xmas
  21
  21
 • :bomxe:
  Bomxe
  Bomxe
 • :zzz2:
  Zzz2
  Zzz2
 • :flagfrance:
  Flagfrance
  Flagfrance
 • :3
  :3
  :3
 • :tears:
  Tears
  Tears
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :who:
  Ai Vậy Ta?
  Ai Vậy Ta?
 • :rep:
  Rep
  Rep
 • :admindt:
  Admindt
  Admindt
 • :trumpet:
  Trumpet
  Trumpet
 • :chief_indian:
  Chief Indian
  Chief Indian
 • :rules2:
  Rules2
  Rules2
 • :baby:
  Baby
  Baby
 • :verycraz:
  Verycraz
  Verycraz
 • :aicap:
  Ai Cập
  Ai Cập
 • :cool1:
  Cool1
  Cool1
 • Zing Chat 1
 • :zcuoideu:
  Cười đểu
  Cười đểu
 • :zhehe:
  He he
  He he
 • :zhaha:
  Haha
  Haha
 • :z07:
  Ai biết
  Ai biết
 • :zhichic:
  Hic hic
  Hic hic
 • :zwtf:
  Không hiểu?
  Không hiểu?
 • :zethen:
  E thẹn
  E thẹn
 • :zcovu:
  Cổ vũ
  Cổ vũ
 • :zok:
  OK
  OK
 • :zchem:
  Chém chết mài
  Chém chết mài
 • :zcamon:
  Thanks
  Thanks
 • :zda:
  Đá này
  Đá này
 • :zoc:
  Ọc ọc
  Ọc ọc
 • :zleu:
  Lêu lêu
  Lêu lêu
 • :ycuoideu:
  Cười đểu
  Cười đểu
 • :zoi:
  Muốn ói quá
  Muốn ói quá
 • :zv:
  Kakakaka
  Kakakaka
 • :zngai:
  Ngại quóa
  Ngại quóa
 • Yoyo
 • :ytungtang:
  Tung tang
  Tung tang
 • :loa:
  Loa loa loa
  Loa loa loa
 • :nhinhanh:
  Nhí Nhảnh
  Nhí Nhảnh
 • :cuoihiem:
  Cười hiểm
  Cười hiểm
 • :ehem:
  E hèm
  E hèm
 • :never:
  Never
  Never
 • :momang:
  Mơ màng
  Mơ màng
 • :vonguc:
  Vỗ ngực
  Vỗ ngực
 • :noitham:
  Nói thầm
  Nói thầm
 • :hatxi:
  Hắt xì
  Hắt xì
 • :yethen:
  E thẹn
  E thẹn
 • :nono:
  Nô nô
  Nô nô
 • :yhuhon:
  Hú hồn
  Hú hồn
 • :ymong:
  Ê thèng kia ko thèm chấp
  Ê thèng kia ko thèm chấp
 • :yhaha:
  Hế hế
  Hế hế
 • y=))
  Mắc cười quá
  Mắc cười quá
 • :ywtf:
  Cái quái gì thế
  Cái quái gì thế
 • :ydeptrai:
  Đẹp chai
  Đẹp chai
 • y:|
  Im đi
  Im đi
 • :yno:
  Nô nô
  Nô nô
 • y:D
  Hì hì
  Hì hì
 • :yngoaymui:
  Ngoáy mũi
  Ngoáy mũi
 • :thodai:
  Thở dài
  Thở dài
 • :ytuhieu:
  Tự hiểu đi chú
  Tự hiểu đi chú
 • :hoanho:
  Hoan hô
  Hoan hô
 • Crazy Rabbit
 • :zlaclu:
  lắc lư
  lắc lư
 • :cr1:
  Crazy Rabbit 1
  Crazy Rabbit 1
 • :cr2:
  Crazy Rabiit 2
  Crazy Rabiit 2
 • :biendi:
  Biến đi
  Biến đi
 • VOZ
 • :thuongthoi:
  Thường thôi
  Thường thôi
 • :amazed:
  Nhìn cái giề
  Nhìn cái giề
 • :beauty:
  Beauty
  Beauty
 • :chaymau:
  Chảy máu
  Chảy máu
 • :ops:
  Ops
  Ops
 • :uh:
  Ờ, thì sao?
  Ờ, thì sao?
 • :ah:
  À há
  À há
 • :boss:
  Boss
  Boss
 • :matrix:
  Matrix
  Matrix
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :nemgach:
  Ném gạch
  Ném gạch
 • :adore:
  Hâm mộ
  Hâm mộ
 • :go:
  Go
  Go