Chào mừng bạn đến vói vietvbb.vn. Hãy Đăng nhập hoặc Đăng Ký để tham gia thảo luận tại diễn đàn.Results 1 to 9 of 9

Thread: Cách bo viền khung.

 1. Cách bo viền khung. Detail »»

 2. Cách bo viền khung.

  • noob_v2b's Avatar
  • noob_v2b
  • vßullεtiη Viεtηam
  • Friend
  • Join Date
   17 October 2007
   Location
   Hà Nội
   Posts
   6.193
   Thanks
   845
   Thanked 14.340 Times in 2.650 Posts
   Rep Power
   1330
  Rating:  (1 votes - 5,00 average)
  Vấn đề bo viền cho các phần khác của một skin không thể nào hướng dẫn chi tiết được, vì mỗi skin có cách code template khác nhau. Sau đây xin nói hai cách code phổ biến nhất ở các skin mà dùng để bo viền.

  Trước hết bạn cần coi để biết cấu trúc của 1 Table trong vBulletin:
  http://vietvbb.vn/up/showthread.php?t=4573

  Sau khi đọc xong phần đó, bạn có thể hiểu qua được một Table của template vBulletin.

  Thường những skin mà có bo viền các forum như là:


  thì sẽ bo viền trong template forumhome_forumbit_level1_nopost

  Tại sao tôi lấy hai skins trên làm ví dụ?
  Vì hai skin có đó hai cách viền khác nhau:
  • Bulletin Vista: thì dùng thẻ table để bo viền
  • Skylife: thì dùng thẻ div để bo viền


  Trước khi muốn viền một khung nào đó, bạn cần xác định Template của nó là template nào? Để xác định nó nằm ở Template nào thì bạn làm như sau:
  1. Copy cái chữ ở chổ đó cho vào Search in Phrases để tìm biến của nó.

  Ví dụ: Phần chào mừng khách viếng thăm và mời đăng ký mà các bạn thường thấy. Nó sẽ có chữ Welcome to the hoặc là Chào mừng bạn đến với. Bạn cho mấy chữ đó vào Search in Phrases trong ACP nó sẽ ra cái biến cho bạn. Sau khi Search xong thì biết biến của nó là: $vbphrase[welcome_to_the_x]

  2. Dùng cái biến mới tìm được Search in Templates. Nhớ chọn Skin cần sửa để nó khỏi tìm ở các skin khác.
  Sau khi Search cái biến khi nảy thì thấy nó nằm trong template FORUMHOME

  Sau hai bước trên mình đã tìm được Template chứa table mà mình muốn bo viền.

  Code:
  <if condition="$show['guest']">
  <!-- guest welcome message -->
  <table class="tborder" cellpadding="$stylevar[cellpadding]" cellspacing="$stylevar[cellspacing]" border="0" width="100%" align="center">
  <tr>
  	<td class="tcat"><phrase 1="$vboptions[bbtitle]">$vbphrase[welcome_to_the_x]</phrase></td>
  </tr>
  <tr>
  	<td class="alt1">
  		<phrase 1="faq.php$session[sessionurl_q]" 2="register.php$session[sessionurl_q]">$vbphrase[first_visit_message]</phrase>
  	</td>
  </tr>
  </table>
  <!-- / guest welcome message -->
  <br />
  </if>
  Chúng ta bo thì giữ nguyên cấu trúc của table này và chỉ thêm phần bo viền cho nó thôi. Nghĩa là phần trong thẻ table được giữ nguyên.

  Bây giờ ta xem cách bo viền của skin mà mình đã cài.

  Thí dụ 1 là cái Skin Bulletin Vista. Skin này dùng các thẻ table để bo viền.


  Mở template forumhome_forumbit_level1_nopost của skin này ta sẽ thấy cách bo viền các BOX của skin này.

  Trước hết chúng ta tìm, đâu là phần cốt lỏi, còn đâu là phần viền.

  Đây là phần cốt lỏi của nó:

  Code:
  <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
  <!-- hide
  <thead>
  	<tr>
  		<td class="tcat" colspan="<if condition="$vboptions[showmoderatorcolumn]">6<else />5</if>">
  			<if condition="$childforumbits">
  			<a style="float:$stylevar[right]" href="#top" onclick="return toggle_collapse('forumbit_$forumid')"><img id="collapseimg_forumbit_$forumid" src="vista/layout/collapse_tcat.png" alt="" border="0" /></a>
  			</if>
  			<a href="forumdisplay.php?$session[sessionurl]f=$forum[forumid]">$forum[title]</a>
  			<if condition="$show['subforums']"><div class="smallfont"><strong>$vbphrase[subforums]</strong>: $forum[subforums]</div></if>
  		</td>
  	</tr>
  </thead>
   end hide -->
  
  <if condition="$childforumbits">
  <tbody id="collapseobj_forumbit_$forumid" style="{$collapseobj_forumid}">
  <tr align="center">
  	 <td class="thead" width="5%">&nbsp;</td>
  	 <td class="thead" width="50%" align="$stylevar[left]">$vbphrase[forum]</td>
  	 <td class="thead" width="30%">$vbphrase[last_post]</td>
  	 <td class="thead" width="15%">$vbphrase[threads] & $vbphrase[posts]</td>
  	 <if condition="$vboptions['showmoderatorcolumn']">
  	 <td class="thead">$vbphrase[moderator]</td>
  	 </if>
  	</tr>
  $childforumbits
  </tbody>
  </if>
  </table>
  Ngoài phần đó, ở trên và dưới nó sẽ là phần viền.

  Vậy để bo viền cho phần Chào khách viếng thăm ở skin này, ta chỉ cần COPY phần CODE ở trên và dưới để PASTE vào phần mà tìm được ở trên.

  Lúc này, code chổ Chào mừng khách sẽ là

  Code:
  <if condition="$show['guest']">
  <!-- guest welcome message -->
  <!-- Vista Specific -->
  <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" align="center">
      <tr>
        <td><img src="vista/layout/tcat_left.png"></td>
        <td style="background: url(vista/layout/tcat_center.png) repeat-x top left" width="100%">
          <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" align="left">
  
             <tr>
               <td align="left" style="padding: 12px 0px 0px 0px;">
                 <table cellpadding="0" cellspacing="0" align="left" width="75%">
                     <tr>
                       <td><img src="vista/layout/tcat_title_left.png"></td>
                       <td class="tcat" style="background: url(vista/layout/tcat_title_center.png) repeat-x top left" width="100%"><phrase 1="$vboptions[bbtitle]">$vbphrase[welcome_to_the_x]</phrase></td>
                       <td><img src="vista/layout/tcat_title_right.png"></td>
                     </tr>
  
                 </table>
               </td>
               <td align="right"></td>
             </tr>
          </table>
        </td>
        <td><img src="vista/layout/tcat_right.png"></td>
      </tr>
      <tr>
  
        <td style="background: url(vista/layout/scale_left.png) repeat-y top left" valign="bottom">&nbsp;</td>
        <td style="background: #FFFFFF;" width="100%">
  
  <!-- end vista -->
  
  
  <table cellpadding="$stylevar[cellpadding]" cellspacing="$stylevar[cellspacing]" border="0" width="100%" align="center">
  <tr>
  	<td class="alt1">
  		<phrase 1="faq.php$session[sessionurl_q]" 2="register.php$session[sessionurl_q]">$vbphrase[first_visit_message]</phrase>
  	</td>
  </tr>
  </table>
  
  <!-- Vista specific -->
  </td>
        <td style="background: url(vista/layout/scale_right.png) repeat-y top right" valign="bottom">&nbsp;</td>
      </tr>
      <tr>
        <td><img src="vista/layout/footer_left.png"></td>
  
        <td style="background: url(vista/layout/footer_center.png) repeat-x top left" width="100%">&nbsp;</td>
        <td><img src="vista/layout/footer_right.png"></td>
      </tr>
  </table>
  <!-- End Vista -->
  
  <!-- / guest welcome message -->
  <br />
  </if>
  Chổ này CHÚ Ý:

  Phần chứa Title của các forum bạn cần thay Phrase cho nó
  Code:
  <td class="tcat" style="background: url(vista/layout/tcat_title_center.png) repeat-x top left" width="100%"><a href="forumdisplay.php?$session[sessionurl]f=$forum[forumid]">$forum[title]</a></td>
                       <td><img src="vista/layout/tcat_title_right.png"></td>
  Bạn thay Phrase nó sẽ thành:

  Code:
  <td class="tcat" style="background: url(vista/layout/tcat_title_center.png) repeat-x top left" width="100%"><phrase 1="$vboptions[bbtitle]">$vbphrase[welcome_to_the_x]</phrase></td>
  trong khi đó bạn cũng xóa bỏ phần

  Code:
  <tr>
  	<td class="tcat"><phrase 1="$vboptions[bbtitle]">$vbphrase[welcome_to_the_x]</phrase></td>
  </tr>
  và class="tborder"

  Code:
  <table class="tborder" cellpadding="$stylevar[cellpadding]" cellspacing="$stylevar[cellspacing]" border="0" width="100%" align="center">
  Vậy là bạn viền xong phần chào mừng khách ở skin này.

  Đối với các phần khác làm tương tự.


  Thí dụ 2 là cái Skin Skylife. Skin này dùng các thẻ div để bo viền.


  Cũng mở template forumhome_forumbit_level1_nopost của skin này để xem cách bo viền của nó

  Code:
  <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
  <tr>
  <td><div class="tcat_left"></div></td>
  <td class="tcat_top_bg" width="100%"></td>
  <td><div class="tcat_bar_left"></div></td>
  <td class="tcat_bar_bg" nowrap="nowrap" valign="top">
  
  <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" style="margin-top: 5px;">
  <tr><td nowrap="nowrap">
  <strong><a style="color: #623b21;" href="forumdisplay.php?$session[sessionurl]f=$forum[forumid]">$forum[title]</a></strong>
  </td></tr>
  </table>
  
  </td>
  <td><div class="tcat_bar_right"></div></td>
  </tr>
  </table>
  
  <div class="tcat_bg">
  
  <table class="tborder" cellpadding="$stylevar[cellpadding]" cellspacing="$stylevar[cellspacing]" border="0" width="732" align="center">
  	
  <if condition="$childforumbits">
  <tbody id="collapseobj_forumbit_$forumid" style="{$collapseobj_forumid}">
  $childforumbits
  </tbody>
  </if>
  
  </table>
  
  </div>
  
  <div class="tcat_bottom"></div>
  Phần được đánh dấu màu đỏ là cốt lỏi của nó. Cần phải thay. Sau khi thay ta được là

  Code:
  <if condition="$show['guest']">
  <!-- guest welcome message -->
  <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
  <tr>
  <td><div class="tcat_left"></div></td>
  <td class="tcat_top_bg" width="100%"></td>
  <td><div class="tcat_bar_left"></div></td>
  <td class="tcat_bar_bg" nowrap="nowrap" valign="top">
  
  <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" style="margin-top: 5px;">
  <tr><td nowrap="nowrap">
  <strong><phrase 1="$vboptions[bbtitle]">$vbphrase[welcome_to_the_x]</phrase></strong>
  </td></tr>
  </table>
  
  </td>
  <td><div class="tcat_bar_right"></div></td>
  </tr>
  </table>
  
  <div class="tcat_bg">
  
  <table class="tborder" cellpadding="$stylevar[cellpadding]" cellspacing="$stylevar[cellspacing]" border="0" width="100%" align="center">
  <tr>
  	<td class="alt1">
  		<phrase 1="faq.php$session[sessionurl_q]" 2="register.php$session[sessionurl_q]">$vbphrase[first_visit_message]</phrase>
  	</td>
  </tr>
  </table>
  
  </div>
  
  <div class="tcat_bottom"></div>
  <!-- / guest welcome message -->
  <br />
  </if>
  Tương tự các phần khác bạn cũng chỉ cần COPY và PASTE.


 3. The Following 9 Users Say Thank You to noob_v2b For This Useful Post:

  AntonPro (20 October 2009),Bón (23 November 2008),Cò™ (23 November 2008),daytona (24 November 2008),minhquan8338 (23 May 2009),Nam Chuối 9x (29 March 2009),vitnuonglu (3 September 2009),xixxon (23 November 2008),[v2b]®SiêuNoopy™ (23 November 2008)

 4. Comments

 5. #2
  Join Date
  24 May 2008
  Age
  27
  Posts
  189
  Thanks
  70
  Thanked 14 Times in 11 Posts
  Rep Power
  14
  Cho xem soure cuả mý cái div dễ hình dung hơn

 6. #3
  Join Date
  11 June 2008
  Posts
  33
  Thanks
  17
  Thanked 7 Times in 6 Posts
  Rep Power
  12
  Tớ muốn bo viền mỗi 2 bên như vietvbb.vn thì phải bo như thế nào nhỉ?
  Tớ down thử mấy cái skin vista về để coi thử mà ko bít bo thế nào mà làm toàn bị lỗi
  Tớ ũng thêm 1 bảng ở phần header với footer mà toàn bị vỡ khung
  Không biết lỗi sao nữa

 7. #4
  Join Date
  18 December 2008
  Location
  Hà Nội, Việt Nam
  Posts
  2.989
  Thanks
  90
  Thanked 1.239 Times in 781 Posts
  Rep Power
  190
  không có demo à.. như này khó hình dung quá

 8. #5
  Cho 500 cái demo

 9. #6
  Join Date
  18 December 2008
  Location
  Hà Nội, Việt Nam
  Posts
  2.989
  Thanks
  90
  Thanked 1.239 Times in 781 Posts
  Rep Power
  190

 10. #7
  Join Date
  22 October 2008
  Age
  33
  Posts
  24
  Thanks
  8
  Thanked 1 Time in 1 Post
  Rep Power
  12
  Mình tự tạo một skin mới trên v3.8.2, trong template forumhome_forumbit_level1_nopost (nguyên gốc) mình không biết cách chèn vào hay sửa ở chỗ nào. Giúp mình với.

 11. #8
  Join Date
  13 May 2009
  Posts
  16
  Thanks
  10
  Thanked 1 Time in 1 Post
  Rep Power
  11
  em làm mới phần đầu là bị thế này.


  toàn bộ code khúc trên nè
  Code:
  <!-- vip Specific -->
  <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" align="center">
      <tr>
        <td><img src="images/chuoi/vip/vip/tren_trai.gif"></td>
        <td style="background: url(images/chuoi/vip/vip/tren_giua.gif) repeat-x top left" width="100%">
          <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" align="left">
  
             <tr>
               <td align="left" style="padding: 12px 0px 0px 0px;">
                 <table cellpadding="0" cellspacing="0" align="left" width="100%">
                 </table>
               </td>
               <td align="right"></td>
             </tr>
          </table>
        </td>
        <td><img src="images/chuoi/vip/vip/tren_phai.gif"></td>
      </tr>
      <tr>
  
        <td style="background: url(images/chuoi/vip/vip/box_trai.gif) repeat-y top left" valign="bottom">&nbsp;</td>
        <td style="background: #FFFFFF;" width="100%">
  
  <!-- end vip -->

 12. #9
  Join Date
  3 December 2009
  Posts
  201
  Thanks
  41
  Thanked 189 Times in 27 Posts
  Rep Power
  31
  Có cách bo viền cho toàn bộ forum không bạnThread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

 1. [HELP] Có cách nào khác để tăng độ rộng khung thông tin thành viên không?
  By doanvananhtoan in forum vB4 Thảo Luận Chung
  Replies: 5
  Last Post: 7 April 2014, 10:39 AM
 2. [HELP] Làm sao để có khung thông tin dưới khung thành viên ?
  By ForeverFGO in forum vB4 Thảo Luận Chung
  Replies: 4
  Last Post: 22 March 2014, 11:01 PM
 3. [HELP] Ai Hướng dẫn mình cách đóng khung thông tin thành viên
  By se7en_1987 in forum vB3 Thảo Luận Chung
  Replies: 0
  Last Post: 7 September 2010, 11:56 PM
 4. [HELP] Chỉ cách về khung đăng kí thành viên
  By blackboy171 in forum vB3 Thảo Luận Chung
  Replies: 4
  Last Post: 15 August 2010, 02:13 AM
 5. [HELP] Cho em hỏi cách đóng khung thông tin thành viên
  By 01234567890 in forum vB3 Thảo Luận Chung
  Replies: 3
  Last Post: 25 July 2008, 03:39 PM

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •