Mình vừa lên vbb5.x nhưng mà các phần giao diện có chút đôi khác nên tìm hoài không biết cách nhúng comment facebook và like facebook ở template nào.

Bạn nào biết chỉ dùm mình với nhé. Thanks