Hình 1 là em chạy Localhost

Hình 2 là đưa lên Hosting, chả thấy dữ liệu gì cả


Mong các cao nhân giúp đỡ. Em xài bản vbb3.8.9 ạ